Historia

Faktaa historiasta
  • Finlands Röda Kors första fältsjukhus skickades iväg med tillhörande personal till kriget i Turkiet 1877 endast två månader efter att den finska rörelsen hade grundats.
  • Första hjälpen-kurserna inleddes 1885. Då utbildades poliser och de som arbetade på järnvägar. 
  • Första hjälpen-lådor började tillverkas 1929. De första lådorna tillverkades för att tjäna landsbygdes behov och finnas till hjälp i avlägsna områden.
  • Blodgivningsverksamheten överfördes till Röda Korset 1948.

Tanken om att det behövs en internationell och opartisk hjälporganisation föddes i samband med slaget vid Solferino 1859.

Schweiziske Henri Dunant organiserade frivilliga att hjälpa till offer vid slaget vid Solferino i norra Italien 1859. Han skrev en bok om sina erfarenheter som heter "Minne från Solferino" (1862). I boken presenterade han ett förslag om att alla länder borde grunda en nationell frivilligorganisation som skulle hjälpa till i läkararbetet under krigstid och att vården av skadade skulle tryggas genom internationella fördrag.

Ett år senare grundas en kommitté Genève som 1876 blev Internationella rödakorskommittén. Utgående från Dunants tanke definierar Kommittén uppgifterna för organisationen och föreslår att man ska grunda föreningar för att utföra uppgifterna.

Nationella föreningar grundades fort runt om i Europa och senare också i andra delar av världen. I snabb takt grundas nationella föreningar av detta slag både i Europa och längre bort. Många av de nationella organisationerna tog från början också som sin uppgift att bistå katastrofoffer och bekämpa farsoter.

Finlands Röda Kors grundades i maj 1877. I historiken kan du läsa närmare om hur Finlands Röda Kors under olika tidsperioder har hjälpt till både i hemlandet och utomlands. Bekanta dig med historiken här (på finska) http://www.redcross.fi/ext/vuosien_varrelta/html/1870/index.html