Vårt arbete i världen

Andreas von Weissenberg
Fotograf: Andreas von Weissenberg

Finlands Röda Kors är den mest betydande medborgarorganisationen i vårt land som ger humanitär hjälp. Under de senaste åren har vi även blivit en av de viktigaste organisationerna som ger utvecklingshjälp.

Hjälpen från Finland till världen sker i form av ekonomiskt stöd, material- eller personalhjälp till åtgärder och program. Det stöd som ges i form av utvecklingssamarbete koncentreras särskilt till två områden: katastrof- och hälsoarbete. Enheter för snabb hjälpverksamhet, som funktionsklara fältsjukhus, fältkliniker och hjälparbetare som kan skickas med några timmars varsel till katastrofområdet, är Finlands Röda Kors specialkunskap. Allt detta är hjälp som bara kan ske med din hjälp.

Juha Blomberg

Bekanta dig med pågående projekt inom utvecklingssamarbete och katastrofhjälp inom Finlands Röda Kors.

Juha Blomberg

Bekanta dig med hälso- och katastrofarbetet samt humanitär hjälp i Finlands Röda Kors.