Röda Korset skiljer sig från andra hjälpare

Mika Jouhki
Röda Korsets frivilliga Ester Chiwalo på väg på besök hos en hiv-positiv i Malawi.
Fotograf: Mika Jouhki

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen skiljer sig från andra hjälporganisationer på ett märkbart sätt: rörelsen är hela tiden närvarande nästan överallt i världen.

Största delen av det internationella humantära arbetet som Röda Korset och Röda Halvmånen gör sker på lokalnivå. Rörelsen har nationella föreningar i närmare tvåhundra länder som sammanlagt engagerar miljoner medlemmar och frivilliga.

Röda Korset behöver därför inte direkt flyga personer eller material till en plats där något stort hänt. I de flesta fall räcker den lokala hjälpen. Vid behov kan det nationella Röda Korset eller Röda Halvmånen också rikta hela landets resurser till det lokala hjälparbetet.

Ifall det här inte räcker kan grannländernas Röda Korset organisationer hjälpa till snabbt. Vid stora katastrofer kan internationella Röda Korset fort larma nästan alla världens nationella Röda Kors att delta i hjälpandet. Efter jordbävningen i Haiti fanns till exempel över tjugo olika team från olika delar av världen på plats för att hjälpa.

Röda Korset försvinner inte då katastrofen är över utan lever hela tiden sida vid sida med arbetets resultat. Det här garanterar ett hållbart arbete.

Röda Korset arbetar kontinuerligt

Röda Korset och Röda Halvmånen kan agera nästan överallt i världen tack vare två grundprinciper: opartiskhet och neutralitet. Rörelsen kan arbeta i områden där andra hjälporganisationer inte har tillträde, som till exempel på osäkra eller politiskt problematiska områden.

Röda Korsets internationella kommitté var 2003 tvungen att tillfälligt avlägsna sig från Irak på grund av terrordåd. Med risken för sitt liv fortsatte ändå de anställda och frivilliga på Iraks Röda Halvmåne med hjälparbetet. De arbetade hemma, i sina egna byar och städer, precis som Röda Korsets och Röda Halvmånens frivilliga runtom in världen gör hela tiden.