Plötslig olycka

Eero Pykäläinen
Fotograf: Eero Pykäläinen

En närståendes död. Trafikolycka. Arbetslöshet. Sjukdom. Naturkatastrof. Olyckor kan vara vardagliga eller plötsliga och många gånger kännas oöverkomliga. Röda Korset hjälper vid olyckor och i krissituationer.

Psykiskt stöd i olyckssituationer

Var och en reagerar individuellt på chockerande händelser, vilket är både vanligt och naturligt. Tanken om att något allvarligt kunde ha hänt mig eller mina närstående kan också väcka starka känslor.

Det är bra att lära sig känna igen de här känslorna – både hos sig själv och hos andra. Dessutom är det nyttigt att fundera på hur vi kan hjälpa till ifall någon nära oss behöver stöd.

På de här sidorna hittar du beskrivningar av känslor och reaktioner som är vanliga efter en upprörande händelse. Du ska inte jämföra dina reaktioner med andras eftersom var och en reagerar individuellt. Du kan bekanta dig med råden för psykiskt stöd genom länkarna i den vänstra balken.

Materiell hjälp efter en olycka

Vardagen kan plötsligt kännas svår ifall man själv varit med om en olycka. Följderna kan vara tunga både mentalt men också ekonomiskt.

Röda Korsets lokala avdelningar hjälper tillsammans med myndigheterna olycksoffer. De hjälper till i plötsliga olyckor som orsakar oskäliga skador för en person eller hela familjer. Röda Korset kan erbjuda materiell hjälp till exempel om man förlorat sitt hem i en brand eller genom en naturolycka.

Hjälp för brottsoffer och vittnen via Brottsofferjouren

Vem som helst kan när som helst falla offer för ett brott. Också synbart små brott kan leda till att offret behöver utomstående hjälp, råd eller stöd.

Det är vanligt att brottsoffer känner otrygghet. Det här kan leda till att man till exempel undviker en viss typs situationer. Ibland kan det till och med kännas svårt att ta sig ut från det egna hemmet.

Brottsofferjouren hjälper personer som fallit offer för ett brott och deras närstående. Utbildade frivilliga erbjuder praktiska råd och ger mentalt stöd. Via Brottsofferjouren kan man också få en personlig stödperson som kan hjälpa till exempel med en brottsanmälan eller vara närvarande vid rättegången.

Brottsofferjouren har åtta regionalbyråer runtom i landet.

www.rikosuhripaivystys.fi

Psykologernas beredskapsgrupp hjälper myndigheter

Finlands Röda Kors uppehåller, koordinerar och utbildar en nationell beredskapsgrupp av psykologer som kan hjälpa till vid stora olyckor eller under specialomständigheter. Gruppen planerar, genomför och koordinerar psykossocialt stöd i olycks- och specialsituationer utifrån myndigheternas begäran.

Röda Korsets centralbyrå bestämmer tillsammans med myndigheterna om gruppens uppgifter skilt i varje situation och larmar därefter psykologernas beredskapsgrupp.

Röda Korsets specialister inom psykisk hälsa, Ferdinand Garoff och Nina Lyytinen, ger råd om hur man ska förfara under situationenfrån coronaviruset.

Råden för psykiskt stöd ger tips om hur du kan hjälpa och stöda andra som råkat ut för en olycka eller befinner sig i en krissituation.

Råden för psykiskt stöd ger tips om hur du kan klara dig om du råkat ut för en olycka eller annan kris.

Det är viktigt att vuxna hemma, i daghemmet och i skolan är beredda att bemöta reaktionerna hos barn och ungdomar orsakade av en skakande händelse.