Tre unga män som kommit till landet i en solbelyst höstpark.

Papperslöshet – stöd för invandrare som befinner sig i en svår situation

Om du bor i Finland utan uppehållsrätt och behöver stöd och rådgivning, kan du kontakta oss.

Nationell jourtelefon vardagar kl. 10–16: 040 621 0706.

Du kan också skicka ett WhatsApp-meddelande eller ringa ett WhatsApp-samtal. Priset på ett vanligt samtal är den normala mobilsamtalsavgiften. Du kan lämna en kontaktbegäran på WhatsApp eller per e-post och vi ringer tillbaka till dig.

E-post: paperittomat(at)rodakorset.fi

Du kan prata om din situation med oss. Vi hjälper dig med att hitta lösningar. Vi hjälper dig med att hitta och komma till offentliga tjänster och tjänster som ordnas genom medborgarverksamhet.

Röda Korset samarbetar med organisationer och andra sammanslutningar som stöder invandrare.
Om du befinner dig i huvudstadsregionen, kan du besöka Tukipiste Mosaiikki, där vi ordnar verksamhet. Vi samarbetar tätt med flera organisationer och hänvisar till juridisk rådgivning och vård.

Alla har rätt till grundskydd

Enligt 19 § i Finlands grundlag har ”alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv [...] rätt till oundgänglig försörjning och omsorg”.

Myndigheterna ska åtminstone ordna mat, inkvartering och nödvändiga social- och hälsovårdstjänster för papperslösa. Det allmänna ska dessutom trygga barnets grundläggande rätt till skolgång samt ett lämpligt boende för barn och barnfamiljer. Dessa rättigheter tillhör alla som vistas i Finland, oavsett deras rättsliga ställning.

Röda Korset stödjer invandrare
Röda Korset stödjer invandrare