Tre unga män som kommit till landet i en solbelyst höstpark.

Papperslöshet – stöd för invandrare som befinner sig i en svår situation

Fotograf: Jussi Partanen / Suomen Punainen Risti

Om du bor i Finland utan uppehållsrätt och behöver stöd och rådgivning, kan du kontakta oss.

Telefon: 040 621 0706. Du kan också skicka ett WhatsApp-meddelande. Priset på samtalet är vanlig mobilsamtalsavgift. Du kan lämna en kontaktbegäran per WhatsApp eller e-post och vi ringer tillbaka till dig.

E-post: paperittomat(at)rodakorset.fi

Du kan prata om din situation med oss och vi hjälper dig med att hitta lösningar. Vi hjälper med att hitta och komma till offentliga tjänster och tjänster som ordnas genom medborgarverksamhet.

Röda Korset samarbetar med organisationer och andra sammanslutningar som stöder invandrare. Om du befinner dig i huvudstadsregionen, kan du besöka stödcentret Mosaiikki, där vi ordnar verksamhet i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet och Blåbandsförbundet. Vi samarbetar också med Flyktingrådgivningen och Global Clinic: vi styr till juridisk rådgivning och vård.  

Alla har rätt till grundskydd

Enligt 19 § i Finlands grundlag har ”alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv [...] rätt till oundgänglig försörjning och omsorg”. ​

Myndigheterna ska åtminstone ordna mat, inkvartering och akuta social- och hälsovårdstjänster för papperslösa. Det allmänna ska dessutom trygga barnets grundläggande rätt till skolgång samt ett lämpligt boende för barn och barnfamiljer. Dessa rättigheter tillhör alla som vistas i Finland, oavsett deras rättsliga ställning. ​

När mottagningstjänsterna upphör

Mottagningscentralerna är avsedda för asylsökande, vars asylärende ännu behandlas och som inte har flyttat till en kommun eller återvänt till hemlandet. Mottagningstjänsterna upphör med stöd av lagen om den asylsökande inte återvänder efter ett verkställbart beslut och polisen inte kan avlägsna hen ur landet.

Till asylsökande som bor på en mottagningscentral som Röda Korset upprätthåller förmedlar organisationen informationen om att tjänsterna upphör. Vi berättar om möjligheten till frivillig återresa och om det stöd som finns tillgängligt för denna samt om vad det innebär att bli kvar som papperslös i Finland och vilka tjänster papperslösa har tillgång till. ​

När mottagningstjänsterna upphör överförs ansvaret för att hjälpa personer som ansökt om asyl i första hand på kommunerna. Innan en person lämnar mottagningscentralen kontrollerar personalen där att hen har någonstans att gå. Röda Korset lämnar ingen vind för våg.

Röda Korsets rätt att hjälpa invandrare
Världsomfattande bistånd till människor som tvingas fly
Röda Korset stödjer invandrare
Hjälp för invandrare