Kolme maahan tullutta nuorta miestä aurinkoisessa syksyisessä puistossa.

Hjälp för papperslösa

Fotograf: Jussi Partanen / Suomen Punainen Risti

Röda Korset strävar efter att även papperslösa ska ha rätt till grundläggande uppehälle och nödvändiga tjänster.

Vi hjälper dem att få tillgång till och hitta tjänster hos myndigheter och inom den tredje sektorn. Vi ger samtalshjälp, stödjer de papperslösas egen aktivitet och hjälper dem att hitta lösningar. Du kan kontakta oss per e-post på paperittomat(at)rodakorset.fi.

Röda Korset samarbetar med organisationer som hjälper papperslösa och andra samfund samt med myndigheterna. När du behöver rådgivning eller handledning kan du även kontakta dagcentret Mosaiikki. Via Mosaiikki kan du få tillgång till juridisk rådgivning och söka hjälp för hälsoproblem på Global Clinic (på finska).

Det är myndigheternas uppgift att hjälpa de papperslösa

Enligt 19 § i Finlands grundlag har ”alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv [...] rätt till oundgänglig försörjning och omsorg”. ​

Myndigheterna ska åtminstone ordna mat, inkvartering och akuta social- och hälsovårdstjänster för papperslösa. Det allmänna ska dessutom trygga barnets grundläggande rätt till skolgång samt ett lämpligt boende för barn och barnfamiljer. Dessa rättigheter tillhör alla som vistas i Finland, oavsett deras rättsliga ställning. ​

När mottagningstjänsterna upphör

Mottagningscentralerna är avsedda för asylsökande, vars asylärende ännu behandlas och som inte har flyttat till en kommun eller återvänt till hemlandet. Mottagningstjänsterna upphör med stöd av lagen om den asylsökande inte återvänder efter ett verkställbart beslut och polisen inte kan avlägsna hen ur landet.

Till asylsökande som bor på en mottagningscentral som Röda Korset upprätthåller förmedlar organisationen informationen om att tjänsterna upphör. Vi berättar om möjligheten till frivillig återresa och om det stöd som finns tillgängligt för denna samt om vad det innebär att bli kvar som papperslös i Finland och vilka tjänster papperslösa har tillgång till. ​

När mottagningstjänsterna upphör överförs ansvaret för att hjälpa personer som ansökt om asyl i första hand på kommunerna. Innan en person lämnar mottagningscentralen kontrollerar personalen där att hen har någonstans att gå. Röda Korset lämnar ingen vind för våg.

Röda Korsets rätt att hjälpa invandrare
Världsomfattande bistånd till människor som tvingas fly
Röda Korset stödjer invandrare
Hjälp för invandrare