26.11.2020

Världsomfattande bistånd till människor som tvingas fly

Fotograf: Gero Breloer

Överallt i världen hjälper Röda Korset människor som har tvingats lämna sina hem. 

Röda Korsets verksamhet i världen styrs av principen om mänsklighet. Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen hjälper de allra mest utsatta människorna, däribland flyktingar och asylsökande.

Finlands Röda Kors är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. I nästan alla världens länder finns det en nationell rödakors- eller rödahalvmåneförening. På så sätt är Röda Korset på plats för att hjälpa människor i deras ursprungs-, grann- och transitländer samt i de länder som tar emot asylsökande.

Stater har erkänt Röda Korsets rätt att nå alla invandrare oberoende av deras status och ge dem humanitär hjälp och skydd. Röda Korset ger bland annat nödvändig materiell hjälp och hjälper till att hitta försvunna familjemedlemmar och återförena familjer.

Rådgivning för personer utan uppehållsrätt
Rådgivning för personer utan uppehållsrätt
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.