Kolme maahan muuttanutta naista ja Punaisen Ristin vapaaehtoinen laittavat ruokaa yhdessä.

Hjälp med integration

Fotograf: Teija Soini

Staten och kommunerna ansvarar för integrationen av invandrarna. Finlands Röda Kors bistår myndigheterna i samarbete med olika nätverk, organisationer och företag. Röda Korset ordnar fritidsverksamhet och förmedlar frivilliga vänner till stöd för människor som har flyttat till Finland.

Att integrera sig i en ny kultur kräver att man tar till sig nya saker. I början är det viktigt att få kontakt med lokala invånare samt att lära känna sin hemort och den finländska kulturen.

Du är välkommen att delta i Röda Korsets verksamhet som främjar integration!

Vänner och fritidsverksamhet

Den mångkulturella vänverksamheten är en av vänverksamhetens olika former. Du kan få en vän genom att kontakta den av Röda Korsets vänförmedlingar som finns närmast dig. Du kan be om att få en långvarig vän eller hjälp av engångsnatur.

En frivillig vän kan vara ett oersättligt stöd för en invandrare som ska vänja sig vid ett nytt land och en ny kultur. Tillsammans med vännen kan du göra vardagliga saker, till exempel laga mat, gå på promenad eller lära känna närområdet.

Vänverksamhetens former och utbud varierar från ort till ort.
Kontakta vänförmedlingen

I språkklubbarna kan du träna finska eller svenska tillsammans med andra. Klubben är ett stöd för de språkkurser som myndigheterna erbjuder.

Fråga mer om språkklubbarna på din ort på Röda Korsets distriktsbyrå eller lokalavdelning.

I läxklubbarna och inom Läxhjälpen hjälper Röda Korsets frivilliga elever i låg- och högstadiet att göra sina läxor när skoluppgifterna känns svåra och deras föräldrar inte kan hjälpa. Målet är att stödja och motivera barn och ungdomar i deras skolgång.

Fråga mer om läxklubbarna på din ort på Röda Korsets distriktsbyrå eller lokalavdelning.

De internationella klubbarna är öppna för alla och mötesplatser för människor med olika bakgrund. Verksamheten för samman människor över de kulturella gränserna och ger dem möjlighet att samverka och lära sig saker av varandra.

Fråga mer om verksamheten på din ort på Röda Korsets distriktsbyrå eller lokalavdelning.

De frivilliga hjälper dig att installera dig i ditt nya hem och introducerar dig till servicen och människorna i din boendemiljö.

Fråga mer om verksamheten på din ort på Röda Korsets distriktsbyrå eller lokalavdelning

På de mångkulturella lägren får du möjlighet att uppleva den finländska naturen, lära känna nya människor och förbättra dina språkkunskaper.

Fråga mer om verksamheten på din ort på Röda Korsets distriktsbyrå eller lokalavdelning.

Röda Korset stödjer invandrare
Röda Korset stödjer invandrare
Välkommen som frivillig
Välkommen som frivillig