16.12.2022

Hjälp vid en brand eller annan plötslig olycka

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors frivilliga och anställda kan hjälpa offer för plötsliga olyckor i Finland i samarbete med myndigheterna.

Exempel på sådana plötsliga olyckor är brand, översvämning eller annan naturolycka, trafikolycka, storolycka eller att bli offer för brott.

Hjälpen i Finland kan innebära psykiskt stöd, vägledning och rådgivning, praktisk hjälp, talkoarbete och ekonomisk hjälp. Vi kan bevilja ekonomiskt stöd för nödvändiga behov som omedelbart följer på olyckan, såsom inkvartering, mat, kläder samt köp av hemmets förnödenheter och nödvändiga möbler. Vi kan inte ge det ekonomiska stödet i form av pengar, utan vi beviljar betalningsförbindelser.

Du kan också få hjälp av kommunala myndigheter – varje ort i Finland har inte en egen avdelning för FRK:s frivilliga. Om du behöver hjälp kontakta i första hand myndigheterna i din egen kommun.

Kontaktuppgifterna till Röda Korsets distriktsbyrå eller avdelning i ditt område finns här

Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd
Beredskapsanvisningar
Beredskapsanvisningar