Läxhjälpen runt om i Finland

Jenni Lötjönen
Fotograf: Jenni Lötjönen

Röda Korsets läxhjälp erbjuder hjälp med läxorna efter skoltid. Röda Korsets frivilliga hjälper till med hemuppgifterna. I läxklubben talar vi och umgås med varandra.

År 2009 började Finlands Röda Kors i huvudstadsregionen med Läxhjälp-verksamheten, som stöds av HOK-Elanto. Ursprungligen var syftet att hjälpa särskilt invandrarbarn med skolgången, eftersom familjers möjligheter att stödja barns skolgång, ofta redan på grund av språksvårigheter, är begränsade. Alla är ändå välkomna till klubben.

Resultat av det treåriga pilotprojektet har varit så uppmuntrande att verksamheten har utökats till hela landet. Frivilliga vuxna ledare hjälper barn och ungdomar med läxorna i läxhjälpsklubbarna. När man har blivit färdig med läxorna kan man spela tillsammans. Läxhjälpsklubbar har grundats också för vuxna studerande.

Röda Korsets avdelningar ansvarar för läxhjälpsklubbarna. För intresserade frivilliga ordnas det utbildning. Blev du intresserad? Kontakta närmaste Röda Korsets distriktsbyrå. Kontaktinformation hittar du här.