Hjälp i ensamheten

Katja Lösönen
Fotograf: Katja Lösönen

De frivilliga inom Röda Korsets vänverksamhet för med sig glädje i den ensammas vardag. Du kan vända dig till Röda Korsets vänförmedling för att få en varaktig vän eller ett enskilt besök.

Ensamhet är något som drabbar unga, vuxna och äldre personer oberoende av ålder, kön, bakgrund eller kultur. Ensamhet kan uppstå till exempel på grund av lång distans till familj och släktingar eller på grund av en ny eller svår livssituation. Att knyta vänskapsband kan vara svårt av många olika orsaker.

Via den här blanketten kan du lämna in en vänförfrågan till nätvänverksamheten.

En vän lyssnar och är ett stöd

Röda Korsets frivilliga har utbildats för sin uppgift. Framför allt är den frivilliga vännen någon som erbjuder ett personligt stöd genom att lyssna och vara närvarande. Tillsammans kan ni besöka ett café, gå på teater eller promenera. Ni får själva diskutera hur ni vill träffas.

Röda Korsets vänverksamhet förmedlar vänner till exempel för:

  • äldre personer
  • personer med funktionshinder
  • personer som genomgår psykiatrisk rehabilitering
  • invandrare
  • fångar
  • ensamma unga

Väncirkeln piggar upp i vardagen

Vid sidan av vänförmedlingen erbjuder Röda Korset väncirklar för unga och seniorer. Syftet är att erbjuda kamratstöd och lindra känslan av ensamhet inom gruppen. Tillsammans kan man samtala, baka, handarbeta, gympa, diskutera film eller skapa konst – gruppmedlemmarna får själva påverka verksamheten. Kom modigt med!