13.12.2022

De ungas skyddshus har öppet hela julen

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

I Röda Korsets skyddshus för de unga får de unga och deras närstående hjälp också under julen.

Röda Korsets skyddshus för de unga hjälper också under julen. De unga kan komma till skyddshuset om de känner ångest för att fira julen ensam eller med sin familj. Man får också hjälp om man har råkat i en kris i sitt liv. De unga erbjuds samtalshjälp och vid behov även en trygg plats för att övernatta. 

− Den vanligaste orsaken till att ungdomar kommer till skyddshuset under julen är att de känner sig ensamma. Dessutom kan de känna ångest för att tillbringa så mycket tid hemma hos sina familjer, det kan förekomma konflikter och den unga behöver få distans till situationen, beskriver Johanna Riiheläinen, koordinator för de ungas skyddshus i Tammerfors.

Trygg samvaro

På helgdagarna tillbringar man tid tillsammans och äter bra i skyddshuset. Man behöver dock inte fira julen, utan det är både gemenskapligt och individuellt stöd och trygghet som står i fokus. 

− En del av ungdomarna upplever julen som en tung tid på grund av ensamhet eller svåra familjeförhållanden. Några firar inte alls julen exempelvis på grund av religion. Det är viktigt att ungdomarna inte behöver vara ensam under högtider då just värdet av nära och kära lyfts fram. Å andra sidan är det viktigt att man får hjälp oberoende av att det är en högtid, betonar Susanne Etholen-Rättö, koordinator för de ungas skyddshus i Åbo.

I själva verket är julen en ganska vanlig tid vid skyddshusen. Problem som de unga och familjer har följer nämligen inte kalendern. 

− Oberoende av om det är jul eller midsommaren, finns det alltid saker på grund av vilka man inte kan stanna hemma. Det är därför vi finns här, påminner Pekka Väänänen, chef för de ungas skyddshus i Vanda.

De ungas skyddshus har öppet hela julen

De Ungas skyddshus finns på fem orter. En del av skyddshusen har koncentrerat sin verksamhet under jultiden.

De Ungas skyddshus i huvudstadsregionen har koncentrerat sin verksamhet under jultiden till skyddshuset i Helsingfors på adressen Nylandsgatan 32 A. Trots detta svarar skyddshusens alla telefonnummer och erbjuder diskussionshjälp och telefonrådgivning under hela jultiden.

Skyddshusen i Esbo och Vanda fortsätter sin verksamhet i sina egna verksamhetslokaler till den 27 december. Samtidigt återgår alla skyddshusen i huvudstadsregionen tillbaka till sina vanliga öppettider.

De Ungas skyddshus, Helsingfors
Nylandsgatan 32 A
tfn. 09 622 4322, WhatsApp +358 40 173 4149

De Ungas skyddshus, Esbo
Bleckslagargränden 2 A 14
tfn. 09 8195 5360, +358 40 776 5548

De Ungas skyddshus, Vanda
Räckhals gård, Sjukhusgatan 3
tfn. 09 871 4043 5360, +358 50 339 5413


Juljouren vid de Ungas skyddshus i Tammerfors börjar den 24 december kl. 15, och från och med då är huset öppet utan avbrott ända till den 26 december kl. 10.


Under mellandagarna och nyåret har skyddshuset öppet normalt från kl. 17–10.

De Ungas skyddshus, Tammerfors
Hämeenkatu 22 C,
tfn 040 556 6661

De Ungas skyddshus i Åbo har öppet som normalt dygnet runt såväl under julen, mellandagarna och under nyåret.

De Ungas skyddshus, Åbo
Universitetsgatan 24 A 15,
tfn. 02 253 9667, +358 40 660 8048

Hjälp från det nationella nätet

Utöver skyddshusverksamheten hjälper den nationella chatten Sekasin unga under helgerna. Chatten Sekasin är avsedd för 12–29-åriga unga. Sekasin har öppet på vardagar klo 9-24 och klo 15-24 på veckoslutet, året runt.
Gå till chatten Sekasin här.

Även De Ungas skyddshus hjälper unga och deras anhöriga nationellt på nätet. Det erbjuds samtalshjälp och hjälp i frågor om att bli självständig. Man kan ha 1–10 webbmöten. Hjälpen är avgiftsfri. Näthjälpen erbjuds vardagar.

Du kan läsa mer om webbhjälpen som De Ungas skyddshus erbjuder här.

Hjälp med vardagliga problem för ungdomar – Röda Korset
Hjälp med vardagliga problem för ungdomar – Röda Korset