25.05.2021

Framåt – stöd för självständighet i digitala tillväxtcentrum

Fotograf: Joonas Brandt / Nuorten turvatalo

Projektet Framåt stöder unga vuxna i att bli självständiga och i utmaningar med boende.

Projektet Framåt syftar till att stärka vardagliga färdigheter hos unga vuxna i självständighetsprocessen, och deltagande i samhället och samhälleliga färdigheter hos unga vuxna som behöver särskilt stöd. Samt att minska unga vuxnas diskriminering och ensamhet.

Jämlikhet och hållbart stöd i att bli självständig

Projektmodellen Framåt kombinerar digitala och personliga metoder såväl som miljöer. Målgruppen för projektet är  unga vuxna i åldern 18–25 år med ett stort behov av stöd för självständighet, utmaningar i självständigt boende eller ett akut hot om hemlöshet.

Vi möter unga och närgemenskaper ansikte mot ansikte och digitalt. Stödet är individuellt arbete baserat på den ungas behov, familjearbete och arbete i närgemenskapen, gruppcoaching, frivilligverksamhet och nätverkssamarbete.

En del av samhället genom frivilligverksamhet

Vi utbildar och stöder frivilliga för att hjälpa unga och deras närgemenskaper. Tillsammans med unga vuxna utvecklar vi olika metoder för frivillig- och gruppverksamhet och förespråkande arbete. Genom frivillig- och gruppverksamhet samt förespråkande arbete stärks det samhälleliga deltagandet och den egna insatsen hos unga vuxna

Projektet, som koordineras av Röda Korsets de Ungas skyddshus, genomförs i samarbete med Vamos ungdomstjänster på Diakoniinstitutet och Finlands Röda Kors distrikt i Lappland och Västra Finland. Projektet verkar i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Jyväskylä, Seinäjoki och Rovaniemi och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Kontaktuppgifter:

Kirsti Viinikka, projektchef, kirsti.viinikka@redcross.fi, 0406601108

Johanna, kris- och familjearbetare (kundarbete), 0407091735 

Elina, kris- och familjearbetare (kundarbete), 0401824072

Heidi, kris- och familjearbetare (kundarbete), 0405951006

Beslutsfattare, vill du veta vad de unga tänker om att bli självständiga?
Beslutsfattare, vill du veta vad de unga tänker om att bli självständiga?
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att bli självständig och att flytta till ett eget hem ger frihet och lugn och ro. Men om toalettstolen spricker eller mörkret skrämmer på kvällen, kan självständigheten kännas ödslig – till och med ensam. Alla borde ha hjälp i närheten, den som är i processen att bli självständig behöver inte klara sig själv! Video: Terjo Aaltonen / Punainen Risti
Hjälp med vardagliga problem för ungdomar – Röda Korset
Hjälp med vardagliga problem för ungdomar – Röda Korset
Frivilligverksamheten på de Ungas skyddshus hjälper ungdomar – Röda Korset
Frivilligverksamheten på de Ungas skyddshus hjälper ungdomar – Röda Korset