Kontti sysselsätter arbetslösa

Kontti är en kedja av second hand-centraler som säljer varor som har skänkts till Finlands Röda Kors. Kontti-kedjan erbjuder också långtidsarbetslösa arbete.

Intäkterna går till Röda Korsets biståndsarbete. I Kontti-centralerna kan du samla arbetserfarenhet inom många olika branscher, främst inom handeln.

Det finns många olika arbetsuppgifter vid Kontti-centralerna:

  • Sortering av skänkta varor
  • Sköta om försäljningsavdelningarna
  • Arbete i kassan
  • Kundbetjäning
  • Lokalvårdare
  • Prissättare
  • Stryka skänkta kläder och textilier
  • Varuchaufför

Vi kommer överens om arbetsuppgifterna med varje anställd, så att uppgifterna i mån av möjlighet motsvarar arbetstagarens egna intressen och kunnande. Under anställningsförhållandet är det möjligt att prova på flera olika arbetsuppgifter.

Så får du jobb på Kontti-centralerna

Till Kontti kan en person komma och arbeta som har minst 500 dagars arbetslöshet bakom sig och möjlighet till högsta förhöjda lönestöd. På Kontti kan man arbeta med lönestöd, arbetspraktik eller arbetsprövning.

Vid sidan av arbetet erbjuder vi utbildning som stöder sysselsättningen i framtiden och stärker livskontrollen. Som anställd vid någon av Kontti-centralerna kan du delta till exempel i en kurs i första hjälpen eller adb- och kundbetjäningsutbildning. Utbildningarna varierar från ort till ort och enligt arbetstagarens behov.

Vid vissa Kontti-centraler är det möjligt att avlägga yrkesexamen i försäljning. Mer information om examen får du av Kontti-kedjans arbetsledning.

Om du vill arbeta på en Kontti-central ska du kontakta arbetskraftsbyrån på din hemort eller arbetsledningen vid din närmaste Kontti-central. Kontti anställer arbetstagare året om.