Sök stöd och hjälp

Johannes Tervo
Fotograf: Johannes Tervo
Hanna Linnakko

Vi välkomnar alla 12–19-åriga ungdomar med små eller lite större bekymmer i sitt liv – t.ex. i familjen eller i skolan.Till skyddshuset kan man komma för att tala och vid behov får man en tillfällig övernattningsplats i huset.

Katja Lösönen

De frivilliga inom Röda Korsets vänverksamhet för med sig glädje i den ensammas vardag. Du kan vända dig till Röda Korsets vänförmedling för att få en varaktig vän eller ett enskilt besök.

Eero Pykäläinen

En närståendes död. Trafikolycka. Arbetslöshet. Sjukdom. Naturkatastrof. Olyckor kan vara vardagliga eller plötsliga och många gånger kännas oöverkomliga. Röda Korset hjälper vid olyckor och i krissituationer.

Petri Olli

Röda Korset erbjuder invandrare fritidsverksamhet samt förmedlar frivilliga vänner och stödpersoner.

Kontti är en kedja av second hand-centraler som säljer varor som har skänkts till Finlands Röda Kors. Kontti-kedjan erbjuder också långtidsarbetslösa arbete.

Jenni Lötjönen

Röda Korsets läxhjälp erbjuder hjälp med läxorna efter skoltid. Röda Korsets frivilliga hjälper till med hemuppgifterna. I läxklubben talar vi och umgås med varandra.

Röda Korset hjälper familjer som har splittrats på grund av olika katastrofer och krissituationer. Vi letar reda på försvunna familjemedlemmar och förmedlar meddelanden på krisområdena.

Du behöver inte klara dig ensam då något svårt händer. Du får hjälp och stöd från hälsostationer, sjukhus, krisgrupper, brottsofferjour och mentalvårdsbyråer.