Sök stöd och hjälp

Johannes Tervo
Fotograf: Johannes Tervo
Joonas Brandt

Behöver du hjälp i en svår livssituation? Har du problem hemma eller någon annanstans som du vill att ska åtgärdas? Vi hjälper dig på De ungas skyddshus.

Katja Lösönen

De frivilliga inom Röda Korsets vänverksamhet för med sig glädje i den ensammas vardag. Du kan vända dig till Röda Korsets vänförmedling för att få en varaktig vän eller ett enskilt besök.

Eero Pykäläinen

En närståendes död. Trafikolycka. Arbetslöshet. Sjukdom. Naturkatastrof. Olyckor kan vara vardagliga eller plötsliga och många gånger kännas oöverkomliga. Röda Korset hjälper vid olyckor och i krissituationer.

Petri Olli

Röda Korset erbjuder invandrare fritidsverksamhet samt förmedlar frivilliga vänner och stödpersoner.

Kontti är en kedja av second hand-centraler som säljer varor som har skänkts till Finlands Röda Kors. Kontti-kedjan erbjuder också långtidsarbetslösa arbete.

Jenni Lötjönen

Röda Korsets läxhjälp erbjuder hjälp med läxorna efter skoltid. Röda Korsets frivilliga hjälper till med hemuppgifterna. I läxklubben talar vi och umgås med varandra.

Röda Korset hjälper familjer som har splittrats på grund av olika katastrofer och krissituationer. Vi letar reda på försvunna familjemedlemmar och förmedlar meddelanden på krisområdena.

Du behöver inte klara dig ensam då något svårt händer. Du får hjälp och stöd från hälsostationer, sjukhus, krisgrupper, brottsofferjour och mentalvårdsbyråer.