Lindra ensamheten

Upp till en femtedel av människorna i Finland känner sig ensamma, åtminstone ibland. Ensamhet kan göra att man känner sig osynlig. Det kan också kännas som tomhet eller som att man inte passar in någonstans. Ensamhet kan även ge fysisk smärta.

Vill du ha en vän antingen för dig själv eller till en närstående?

 Läs mer på våra sidor om hur man kan få hjälp mot ensamhet från Röda Korset.

Vem som helst kan känna sig ensam, men lyckligtvis kan vem som helst också vara en vän.
 
Att göra slut på ensamheten börjar med att upptäcka den: att se och notera den ensamme.
 
Endast tillsammans kan vi lyckas, alltså vi ser – varandra.
 

Så hjälper du

  • Kom själv med i verksamheten som en vän. Vi ger dig utbildning och handleder dig till din nya vän. Du blir på gott humör när du modigt anmäler dig med som frivillig. Så här kan du delta
  • I vardagen kan du också lindra ensamheten genom små enkla gärningar. Le även om du inte känner  personen, håll dörren öppen för någon, fråga hur någon mår eller ge ditt säte till den som behöver det. Dela din gärning i sociala medier #ihantavallinenteko #nähdään #vises

Även en liten stund av din tid kan förändra en annan människas liv.

Så bidrar du

  • Skicka SMS SPRLAHJA till numret 16499 (15 €).
  • skicka ditt bidrag via MobilePay eller Pivo till nummer 2002
  • Ring till numret 0600 15590 (10,01 € + lna/msa), eller
  • Ge ett bidrag till konto FI29 1572 3000 3727 30, referensnummer 5364.
 
LokalTapiola stöder Röda Korsets vänverksamhet i Finland.
 
Katja Lösönen

Över hälften av finländarna har känt sig ensamma i något skede av livet. Vem som helst kan uppleva ensamhet. Röda Korset förmedlar frivilliga vänner till dem som saknar en annan människas sällskap.

Kampanjer