En kvinnlig lärare undervisar tre unga invandrarflickor.

Till stöd för invandrare

Fotograf: Susanna Kekkonen / Punaisen Ristin Läksyhelppi

Kom med som frivillig för att stödja Finlands Röda Kors invandrararbete!

Röda Korsets frivilligverksamhet är mångkulturell, och alla som delar Röda Korsets värden är välkomna att delta i den. Verksamheten för samman människor med många olika slags bakgrund. Som frivillig kan du främja jämlikhet och bygga upp ett pluralistiskt samhälle.

Det finns frivilligverksamhet till stöd för flyktingar och invandrare på flera orter. Läs om verksamhetsformerna och anmäl dig eller fråga mer av Röda Korsets distriktsbyrå eller lokalavdelning i ditt område.

Hitta din plats som frivillig

Asylsökande bor på mottagningscentraler och väntar på asylbeslut. Från och med 7.3.2022 får även personer som har ansökt om tillfälligt skydd i Finland inkvartera sig på mottagningscentraler. Röda Korsets frivilliga har en viktig roll i vardagen för invånarna på mottagningscentralerna.

Som frivillig kan du undervisa de asylsökande i finska eller svenska och lära dem om den finländska kulturen och finländska seder. Du kan även vara med och ordna fritidsaktiviteter, till exempel klubbar för kvinnor eller barn. De frivilliga är ett viktigt psykosocialt och socialt stöd för de asylsökande.

Anmäl dig som frivillig genom att välja verksamhetsform: stöd för invandrare.

Finlands Röda Kors deltar i arrangemangen när kvotflyktingar anländer till landet. Som frivillig tar du emot kvotflyktingar på flygplatsen samt hjälper dem med gränsformaliteterna och förflyttningen till kommunen där de ska bo.

Du kan vara lämplig för uppgiften om du är intresserad av att hjälpa människor i huvudsak dagtid på vardagar och kan förbinda dig till verksamheten för två år. Fråga mer per e-post på refugees(at)redcross.fi.

Papperslösa är ofta i en mycket sårbar situation. De har inget uppehållstillstånd och ingen social trygghet.

Du kan hjälpa papperslösa att hitta tjänster hos myndigheter och inom den tredje sektorn. Att ge samtalshjälp och stödja de papperslösas egen aktivitet kan göra det lättare för dem att hitta lösningar i en svår livssituation. 

Fråga mer om hur du kan hjälpa papperslösa på din ort genom att skicka e-post till paperittomat(at)rodakorset.fi.

 

För en invandrare kan en frivillig vän vara ett oersättligt stöd. Du kan ensam, tillsammans med din partner, din familj eller en vän bli vän till en invandrare. Ni kan tillsammans göra vardagliga saker, till exempel gå på promenad, laga mat eller lära känna närområdet genom att besöka biblioteket.

Hitta närmaste grundkurs i vänverksamhet

 

Du kan vara frivillig i språkklubbar, som är ett flexibelt sätt för invandrare att träna sina kunskaper i vardagsfinska eller -svenska. Klubben kan vara ett stöd för de språkkurser som myndigheterna erbjuder.

Fråga mer om språkklubbarna på din ort hos din distriktsbyrå eller lokalavdelning.

 

Du kan hjälp lågstadie- eller högstadieelever att göra läxorna efter skoldagens slut. Målet med läxklubbarna och läxhjälpen är att stödja och motivera barn och ungdomar i deras skolgång. Klubbarna ordnas på bibliotek, i invånarhus och skolor.

Fråga mer om läxklubbarna på din ort hos din distriktsbyrå eller lokalavdelning.

De internationella klubbarna är öppna för alla och mötesplatser för människor med olika bakgrund. Verksamheten för samman människor över de kulturella gränserna och ger dem möjlighet att samverka och lära sig saker av varandra. Verksamheten formas efter besökarnas intressen.

Fråga mer om verksamheten på din ort hos din distriktsbyrå eller lokalavdelning.

Som frivillig kan du hjälpa en invandrare att installera sig i ett nytt hem och introducera hen till servicen och människorna i boendemiljön.

Fråga mer om verksamheten på din ort hos din distriktsbyrå eller lokalavdelning.

På de mångkulturella lägren kan du vara med och ordna finländska naturupplevelser och roliga gemensamma aktiviteter. 

Fråga mer om verksamheten på din ort hos din distriktsbyrå eller lokalavdelning.

 

Röda Korset stödjer invandrare
Röda Korset stödjer invandrare