26.11.2020

Tre sätt att hjälpa asylsökande

Fotograf: Jussi Vierimaa / Suomen Punainen Risti

Frivilliga kan hjälpa asylsökande bland annat med språkstudier.

Hur kan du hjälpa invånarna på mottagningscentralerna?

1) Anmäl dig som frivillig.

Anmäl dig som frivillig genom att välja verksamhetsform: stöd för invandrare.

De frivilliga har en viktig roll i vardagen för invånarna på mottagningscentralerna. Som frivillig kan du undervisa de asylsökande i finska eller svenska och lära dem om den finländska kulturen och finländska seder. Du kan även vara med och ordna fritidsaktiviteter, till exempel klubbar för kvinnor och barn. Du kan göra helt vanliga saker tillsammans med asylsökande, till exempel göra utflykter eller spela fotboll. 

2) Ge ett bidrag till katastroffonden.

Med hjälp av medlen i katastroffonden hjälper vi människor som drabbas av katastrofer i Finland och utomlands. Fondens medel används även för att hjälpa flyktingar och asylsökande på plats i länder, från vilka människorna flyr och där behovet av hjälp är som störst.

I Finland finansieras verksamheten på mottagningscentralerna för asylsökande av staten.

Samla in medel till katastroffonden: donera en valfri summa eller bli månadsgivare

Representerar du ett företag eller ett samfund?
Anmäl material- eller tjänstedonationer: yritykset@rodakorset.fi

3) Berätta om Röda Korsets arbete i sociala medier.

Sprid budskapet om mänsklighet och berätta om Röda Korsets verksamhet. Välj din favoritkanal och följ Röda Korset på

Facebook,
Twitter,
Instagram,
YouTube,
LinkedIn eller någon annan kanal som du använder. Du kan dela Röda Korsets publikationer och på så sätt vara med och berätta om olika sätt att hjälpa. Diskutera med dina vänner om de asylsökandes situation och om hur var och en av oss kan vara ett stöd.

Genom att följa Röda Korsets kommunikationskanaler får du information om hjälpbehovet och olika sätt att hjälpa.

Läs mer om mottagningsverksamheten och asylsökande

Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Bli frivillig inom flykting- och invandrararbetet
Bli frivillig inom flykting- och invandrararbetet
Röda Korset stödjer invandrare
Röda Korset stödjer invandrare