Mottagning av asylsökande

Fotograf: Antti Mannermaa

Finlands Röda Kors upprätthåller mottagningscentraler på olika håll i Finland.

På mottagningscentralerna bor asylsökande, vars asylansökningar är under behandling, eller som väntar på avvisning eller flytt till en kommun. På centralerna erbjuds de asylsökande tjänster som syftar till att trygga deras välbefinnande och utkomst. 

På asylförläggningarna ombesörjs bland annat inkvartering av asylsökande samt nödvändiga och akuta social- och hälsovårdstjänster. Den asylsökandes behov av social- och hälsovårdstjänster bedöms av vårdpersonalen på mottagningscentralen. Minderåriga asylsökande har rätt till samma hälsovårdstjänster som invånare i Finland.

Röda Korset strävar efter att stödja en tidig integration av de asylsökande från och med deras första dag i landet, då motivationen att lära sig språket och kulturen är som störst. På mottagningscentralerna undervisar man i finska eller svenska, kultur och seder samt ordnar klubb- och fritidsverksamhet. De frivilliga har en viktig roll i såväl klubbverksamheten som det psykosociala och sociala stödet till de asylsökande.

På mottagningscentralerna kartläggs varje asylsökandes kompetens och eventuella utbildnings- och sysselsättningsönskemål. Syftet med kartläggningen är att främja en tidig integration av de asylsökande, ge dem jämlika möjligheter att delta och bli en del av det finländska samhället.

14
mottagningscentraler som Röda Korset upprätthåller år 2021
Stöd för integration
Hjälp med integration
Så här kan du hjälpa asylsökande
Tre sätt att hjälpa asylsökande
Rådgivning för personer utan uppehållsrätt
Hjälp för papperslösa
Röda Korsets rätt att hjälpa invandrare
Världsomfattande bistånd till människor som tvingas fly