07.12.2022

Mottagning av asylsökande

En äldre invandrarkvinna som skrattar studerar med hjälp av Röda Korsets frivillig.
Fotograf: Anna-Katri Hänninen

Finlands Röda Kors upprätthåller mottagningscentraler på olika håll i Finland.

På mottagningscentralerna bor asylsökande, vars asylansökningar är under behandling, eller som väntar på avvisning eller flytt till en kommun. På centralerna erbjuds de asylsökande tjänster som syftar till att trygga deras välbefinnande och utkomst. 

På asylförläggningarna ombesörjs bland annat inkvartering av asylsökande samt nödvändiga och akuta social- och hälsovårdstjänster. Den asylsökandes behov av social- och hälsovårdstjänster bedöms av vårdpersonalen på mottagningscentralen. Minderåriga asylsökande har rätt till samma hälsovårdstjänster som invånare i Finland.

Röda Korset strävar efter att stödja en tidig integration av de asylsökande från och med deras första dag i landet, då motivationen att lära sig språket och kulturen är som störst. På mottagningscentralerna undervisar man i finska eller svenska, kultur och seder samt ordnar klubb- och fritidsverksamhet. De frivilliga har en viktig roll i såväl klubbverksamheten som det psykosociala och sociala stödet till de asylsökande.

På mottagningscentralerna kartläggs varje asylsökandes kompetens och eventuella utbildnings- och sysselsättningsönskemål. Syftet med kartläggningen är att främja en tidig integration av de asylsökande, ge dem jämlika möjligheter att delta och bli en del av det finländska samhället.

 

Från och med 7.3.2022 har även personer som har ansökt om tillfälligt skydd i Finland rätt till mottagningstjänster.

Den som har ansökt om tillfälligt skydd kan inkvartera sig på en mottagningscentral eller vid privat inkvartering om hen så vill. Röda Korset koordinerar eller driver inte privat inkvartering. En person som har arrangerat sin inkvartering på egen hand får ändå mottagningstjänster från den mottagningsenhet hen har registrerat sig på.

I början av 2022 fanns det 12 mottagningscentraler i Röda Korsets regi i Finland. I mars inledde vi på begäran av Migrationsverket arbetet för att inrätta nya mottagningsenheter för att hjälpa de som flyr från Ukraina.

I december 2022 driver Röda Korset 52 mottagningsenheter på olika håll i Finland. Både asylsökande och personer som får tillfälligt skydd är registrerade vid enheterna.

33
mottagningscentraler som drivs av Röda Korset i februari 2024
Stöd för integration
Stöd för integration
Rådgivning för personer utan uppehållsrätt
Rådgivning för personer utan uppehållsrätt