Kom med i Röda Korsets verksamhet

Laura Kotila
Fotograf: Laura Kotila

Kom med i en global rörelse med mer än 17 miljoner frivilliga.

Bli Finlands Röda Kors medlem

Att vara medlem i Finlands Röda Kors är ett enkelt sätt att vara med och stöda det hjälparbete som utföra av frivilliga. Samtidigt tar du ställning för humana värderingar och målsättningar.

Bli Röda Korsets medlem >>

Anmäl dig som frivillig

Kolla vilket sätt att hjälpa passar just dig och anmäl dig nu >>

Bli medlem
Bli medlem

 

Robert Keskinen

Som bössinsamlare hjälper du katastrofens offer både i Finland och ute i världen. Förutom att det är viktigt att samla in bidrag är det samtidigt också ett roligt och lätt frivilligarbete.

Eero Pykäläinen

Finlands Röda Kors står i beredskap att hjälpa till vid allvarliga olyckor eller andra undantagstillstånd. Den här delen av Röda Korsets verksamhet kallas för beredskapsverksamheten.

Teemu Ullgrén

Röda Korsets frivilliga går årligen jour på en mängd festivaler runt om i Finland. Som frivilligarbetare får du både njuta av festivalstämningen och samtidigt göra ett värdefullt jobb. Röda Korsets festival-jour består av tre delar, av vilka du kan välja den form som passar dig bäst.

Beni Köhler

Frivilliga hiv-arbetare delar ut information på bland annat festivaler och i skolor.

Sami Sillanpää

Syftet med frivilligverksamheten beträffande humanitär rätt är att förverkliga en av Röda Korsets centrala uppgifter – att berätta om krigets lagar. Kom med i verksamheten!

Pentti Vänskä

Ifall du arbetar inom hälso- och sjukvården och vill utnyttja dina kunskaper också på fritiden för att hjälpa andra är du välkommen med som frivilligarbetare på en av Röda Korsets hälsorådgivningar.

Laura Kotila

Finlands Röda Kors frivilliga missbruksarbetare besöker skolor, är med på festivaler eller patrullerar på gatan för att hjälpa och ge information om riskerna med att använda alkohol och droger.

Ari Räsänen

Röda Korsets mångkulturella verksamhet för samman infödda finländare och invandrare. Som frivilliga kan du arbeta för ökad tolerans och bygga upp ett pluralistiskt samhälle.

Sami Sillanpää

Att hjälpa andra gör alla på gott humör. En hobby kan hjälpa dig uppnå ett speciellt jobb eller yrke du drömmer om.

Maija Pokkinen

Är du intresserad av att verka tillsammans med närståendevårdare? Vill du lära dig nytt, utnyttja dina kunskaper och glädja någon annan?

Jukka-Pekka Moilanen

Tycker du om att arbeta med barn och vill främja Röda Korsets principer? Då ska du delta i Reddie Kids-klubbverksamheten. Reddie Kids-klubbarna söker hela tiden nya frivilliga.

Jari Härkönen

Varje dag behöver sjuka eller skadade finländare donerat blod. En enda blodpåse kan vara till hjälp för flera patienter på en och samma gång.

Fotolia

Transplantation av blodstamceller används vid behandling av bland annat leukemi. Ofta är en stamcellstransplantation patientens sista chans att tillfriskna när alla andra behandlingsmetoder har prövats.

Röda Korsets biståndsarbetare arbetar ute i världen och för fram hjälpen där nöden är stor. Vi har alltid ett behov av biståndsarbetare med olika yrken.

De frivilliga är en bärande kraft för Röda Korset. Genom att arbeta som frivilliga vid en Kontti-central kan du vara en viktig länk i Röda Korsets hjälpande kedja.

Maija Pokkinen

Nu bjuds hela Finland med i leken! Målsättningen är att det i varje kommun i Finland finns en Terhoklubb vid utgången av 2016. Terhoklubben är en klubb för 5-10-åringar, deras föräldrar och seniorer. För att målsättningen ska kunna uppnås behövs det frivilliga. Kom med och skapa ett lekande Finland!