För verksamheten kring humanitär rätt

Sami Sillanpää
Ungdomar i Tammerfors bekantar sig med krigets lagar i ett rollspel som anordnats av Messuby avdelning.
Fotograf: Sami Sillanpää

Syftet med frivilligverksamheten beträffande humanitär rätt är att förverkliga en av Röda Korsets centrala uppgifter – att berätta om krigets lagar. Kom med i verksamheten!

Röda Korsets frivilliggrupper inom humanitär rätt har verksamhet på olika håll i landet och de anordnar föreläsningar, studiebesök, jippon och utbildningar. Större projekt, såsom rollspel och läger, erbjuder mångsidiga verksamhetsmöjligheter för större grupper.  Med hjälp av internet kan du delta i verksamheten även på distans.

Man kan vara med utan särskilda förkunskaper inom området, men hos Röda Korset kan du välja att utbilda dig till expert i ämnet.

Anmäl dig som frivillig

 

Röda Korset utbildar frivilliga till att bli utbildare inom humanitär rätt. Utbildarna får kvalifikationer att anordna kurser om krigets regler för olika målgrupper. Deras kunskaper står även andra frivilliga till förfogande, då avdelningen anordnar evenemang relaterade till ämnet.

I gruppen för humanitär rätt arbetar du för rättigheter i krig och mänskliga rättigheter. Att vara medlem i gruppen kräver ingen utbildning och förutsätter heller inte att du förbinder dig. Gruppledarna består av utbildade frivilliga.