Som stöd för närståendevårdare

Maija Pokkinen
Johannes Wiehn
Sirpa Lehtimäki

Är du intresserad av att verka tillsammans med närståendevårdare? Vill du lära dig nytt, utnyttja dina kunskaper och glädja någon annan?

Som frivillig du hitta på nästan vad som helst med anhörig- och närståendevårdare: laga mat, studera, måla eller gå på konstutställning… endast fantasin sätter gränser. Röda Korsets anställda på olika orter stöder, utbildar och hjälper nya frivilliga och de lokala avdelningarna att utveckla stödverksamheten för närståendevårdare. Samtidigt utvecklas ett fungerande samarbete med myndigheterna och andra organisationer.

Som frivillig inom stödverksamheten för närståendevårdare:

  • Planerar och genomför du gruppverksamhet, fritidsevenemang och utflykter för närståendevårdare
  • Arbetar du i par eller mindre grupper tillsammans med andra frivilliga
  • Kan du påverka verksamhetens innehåll
  • Får du alltid stöd, utbildning och ledning vid behov

Hur kan jag delta?

Du kan delta i verksamheten genom att kontakta de anställda vid din lokala avdelning och genom att gå en utbildning som förbereder dig för frivilligarbetet. I utbildningen lär du dig om Finlands Röda Kors, om närståendevårdare och om att delta som frivillig inom Röda Korset. Du kan också vidareutbilda dig genom att gå på Röda Korsets kurser för gruppledare. På utbildningen får du tips om hur frivilligverksamheten bästa kan organiseras och du lär dig utnyttja olika ledarskapsmetoder.