Rädda en okänd patient – gå med i Stamcellsregistret!

Fotolia
Fotograf: Fotolia

Transplantation av blodstamceller används vid behandling av bland annat leukemi. Ofta är en stamcellstransplantation patientens sista chans att tillfriskna när alla andra behandlingsmetoder har prövats.

En passande donator finns bland nära anhöriga för en fjärdedel av patienterna som behöver en stamcellstransplantation. För många patienter finns det dock ingen nära släkting med samma vävnadstyp och då söker man hjälp i det internationella registret.
 
Blodtjänsten upprätthåller Finlands stamcellsregister med uppgifter om frivilliga personer som vill donera blodstamceller till patienter som behöver dem.
 

Donation av stamceller

Stamceller kan tas på två olika sätt: från blodomloppet och från benmärgen. Insamlingssättet beror i första hand på patientens tillstånd. Stamcellerna tas huvudsakligen från blodomloppet.
 
Ingen ersättning betalas ut för donation av stamceller. Ersättning betalas för alla direkta kostnader, såsom kostnader för boende, resor och förlust av arbetsinkomst från huvudsyssla. Donatorn är sjukskriven ungefär en vecka.
 
De flesta i Stamcellsregistret kallas aldrig till donation, men varje medlem ger en möjlighet till liv. Ju fler medlemmar som finns i registret, desto fler patienter har möjlighet att bli friska. Årligen donerar ungefär 30 finländare blodstamceller.
 

Frivillig hjälpsamhet

Den som går med i registret förbinder sig att hjälpa alla typer av patienter, barn och vuxna, i hemlandet och utomlands. Medlemmarna i registret kan inte själv välja vem de donerar till, eftersom valet av donator avgörs i första hand av vävnadsfaktorer. 
 
Friska personer i 18–35-årsåldern kan gå med i stamcellsregistret. 
 
 
Syftet med kriterierna för anslutning och eventuell senare hälsokontroll är att säkerställa att donationen inte medför skada för donatorn eller patienten.
 
Ytterligare information kan fås på tfn 029 300 1515 eller genom att skicka e-post till adressen kantasolurekisteri(at)veripalvelu.fi.