Kom med - som ledare för en Terhoklubb

Maija Pokkinen
Terhoklubben är en egen klubb för 5-10-åringar, deras föräldrar och seniorer.
Fotograf: Maija Pokkinen
Att leka gör gott
  • Att leka gör gott för alla åldrar. Leken är speciellt viktig för barn, de utvecklas genom lek.
  • Barn lär sig viktiga saker genom leken, som till exempel att fantisera vilket är grunden för all kreativitet.  
  • I leken är alla jämlika oberoende av ålder, alla kan lika bra.  På samma gång träffas man över generationsgränserna – det är till glädje för var och en.

Nu bjuds hela Finland med i leken! Målsättningen är att det i varje kommun i Finland finns en Terhoklubb vid utgången av 2016. Terhoklubben är en klubb för 5-10-åringar, deras föräldrar och seniorer. För att målsättningen ska kunna uppnås behövs det frivilliga. Kom med och skapa ett lekande Finland!

I Terhoklubben kan man leka, fantisera och dela med sig av minnen och traditioner. Det viktigaste är att det är lätt att komma med i klubben, både för deltagare och för ledare. Varje klubb planeras utgående från vad som passar orten i fråga och från vad de frivilliga tänker sig. Också deltagarna kan framföra önskemål om verksamheten.

Mera info om projektet Hela Finland leker och om Terhoklubbar hittar du på nätet –

kokosuomileikkii.fi

På sidorna hittar du också kontaktuppgifter till lekambassadören i ditt område, det vill säga till den person som är anställd för projektet i ditt område.

Anmäl dig som frivillig