Kom med och arbeta som frivillig hälsorådgivare

Pentti Vänskä
Fotograf: Pentti Vänskä

Ifall du arbetar inom hälso- och sjukvården och vill utnyttja dina kunskaper också på fritiden för att hjälpa andra är du välkommen med som frivilligarbetare på en av Röda Korsets hälsorådgivningar.

Finlands Röda Kors hälsorådgivningarna erbjuder råd gällande hälsan kostnadsfritt. På rådgivningen kan man till exempel mäta sitt blodtryck eller få psykiskt stöd. Frivilliga kan också ordna till exempel föreläsningar och temakvällar eller leda olika grupper.

Röda Korsets frivilliga ansvarar för hälsorådgivningarnas verksamhet. För att bli frivillig krävs att du aktivt arbetar eller tidigare har arbetat inom hälso- och sjukvården.

Verksamheten lämpar sig väl till exempel för den som gått i pension men vill uppehålla sina yrkeskunskaper och samtidigt hjälpa andra. Också den som fortfarande arbetar inom hälso- och sjukvården kan delta. Som frivillig får du träffa nya människor i en avslappnad miljö och dessutom hjälpa andra att må bättre.

De flesta hälsorådgivningarna har öppet en gång i månaden eller oftare, högst en gång i veckan. Som frivillig kan du lägga ner precis så mycket tid på arbetet som du önskar.

Hur kan jag bli frivillig hälsorådgivare?

Ifall du är intresserad av att bli frivilligarbetare på någon av Röda Korsets hälsorådgivningar, ta kontakt med din närmaste avdelning. Om din närmaste FRK-avdelning redan har en hälsorådgivning ger avdelningen information om var den ligger och när den är öppen.

Alla avdelningar har inte en egen hälsorådgivning utan de kanske fortfarande väntar på ivriga frivilliga, så ta kontakt!