Kom med som frivilligarbetare på festivaler

Teemu Ullgrén
Fotograf: Teemu Ullgrén

Röda Korsets frivilliga går årligen jour på en mängd festivaler runt om i Finland. Som frivilligarbetare får du både njuta av festivalstämningen och samtidigt göra ett värdefullt jobb. Röda Korsets festival-jour består av tre delar, av vilka du kan välja den form som passar dig bäst.

1. Första hjälpen -jour på festivaler

Röda Korsets första hjälpen-grupp sköter om mindre sår och skador på festivalplatsen. Dessutom kallar de på extra hjälp ifall något allvarligare händer.

De vanligaste skadorna under festivaler är bland annat vrickade fotleder, små sår och huvudvärk på grund av den höga musiken och värmen. Under större festivaler är Röda Korsets första hjälp-jour placerad på en synlig och central plats på festivalområdet.

2. Missbruksarbete under festivaler

Frivilligarbete mot olika typer av missbruk är en viktig del av Röda Korsets festivalarbete. Finlands Röda Kors missbruksarbetare är utbildade för sina uppgifter. Arbetet innebär att frivilliga rör sig bland festivaldeltagarna och erbjuder möjligheten att diskutera frågor kring alkohol och droger.

Tanken är inte att moralisera utan att diskutera i god anda med festivaldeltagarna. Målet är att minska användningen av berusningsmedel, förebygga provande av droger och stöda den som vill söka hjälp.

3. Hiv-arbete på festivaler

Under festivaler erbjuder Röda Korsets frivilliga hiv-arbetare en möjlighet för alla intresserade att diskutera frågor kring sex. Frivilligarbetarna delar också ut kondomer till festivaldeltagarna. Dessutom kan den som vill, under de frivilligas ledning, avlägga ett lekfullt kondomkörkort .