Bli frivillig vid Kontti-centralerna

De frivilliga är en bärande kraft för Röda Korset. Genom att arbeta som frivilliga vid en Kontti-central kan du vara en viktig länk i Röda Korsets hjälpande kedja.

Kontti är Röda Korsets kedja av second hand-centraler som säljer varor som har donerats till Röda Korset. Intäkterna vid Kontti-centralerna går till Röda Korsets biståndsarbete i Finland och världen. Röda Korset skickar dessutom kläder som har skänkts till Kontti-centralerna till offren för krig och naturkatastrofer.

Vid Kontti-centralerna behövs frivilliga för samma arbetsuppgifter som de andra anställda:

  • Sortera skänkta varor
  • Kundbetjäning i affären
  • Lokalvårdare
  • Prissättare
  • Stryka skänkta kläder och textilier

Så arbetar du som frivillig vid Kontti

Som frivillig vid Kontti-centralerna arbetar du enligt ditt eget kunnande. Det krävs ingen yrkesutbildning inom någon bransch. Det räcker att du vill vara med och hjälpa till.

Du får arbeta enligt din egen tidtabell som frivillig vid en Kontti-central. Som frivillig förbinder du dig till att göra det du tidigare lovat. Vid Kontti-centralerna kommer ni på förhand överens om arbetstider och –uppgifter.

Ta kontakt med arbetsledningen vid din närmaste Kontti-central om du är intresserad av att arbeta som frivillig.