Kom med som biståndsarbetare utomlands

Blev du intresserad?
 • Finlands Röda Kors är den mest betydande organisationen som ger humanitär hjälp i vårt land. Vi är även bland de viktigaste organisationerna som utför utvecklingssamarbete. Läs mer om vårt arbete ute i världen.
 • Årligen ordnas flera IMPACT-utbildningar på olika håll i världen. Kontaktuppgifter till 190 nationella Rödakors- och Röda Halvmånens föreningar hittar du här.
 • Finlands Röda Kors biståndsarbetarereserv och - utbildning är bland de mest omfattande inom internationella Röda Korset och Röda Halvmånen.
 • Om du har frågor angående vår biståndsarbetarutbildning,kontakta recruitment@redcross.fi

Röda Korsets biståndsarbetare arbetar ute i världen och för fram hjälpen där nöden är stor. Vi har alltid ett behov av biståndsarbetare med olika yrken.

Finlands Röda Kors skickar årligen över hundra sakkunniga inom olika branscher för att arbeta i olika länder, antingen till katastrofområden eller till långvariga utvecklingssamarbetsprojekt.

Arbetet är inte frivilligarbete, utan biståndsarbetare får betalt. När en katastrof inträffar kan kallelse till arbete komma överraskande och man kanske borde bege sig iväg med bara en dags varsel. Man får också tacka nej till kallelsen.

Biståndsarbetare väljs med till kommenderingar från vårt personregister. Man blir del av registret genom att gå IMPACT-utbildningen som Finlands Röda Kors ordnar. Utbildningen pågår en vecka och är på engelska.

Förutsättningarna föratt ansöka till utbildningen är:

 • 25 - 65 års ålder.
 • Högskoleutbildning eller ett starkt professionellt kunnande genom arbetserfarenhet.
 • Minst tre år arbetserfarenhet inom din egen bransch.
 • Bra språkkunskap, minst flytande muntlig och skriftlig engelska. Andra språk (t.ex. franska, arabiska, ryska, spanska) anses som fördel.
 • Körkort och körkunskap.
 • Grundkunskap i IT, minst goda kunskaper i Windows 10 och Microsoft Office 365-programmen.
 • Förmåga att anpassa sig snabbti föränderliga situationer och förhållanden.
 • Förmåga att klara av osäkerhet, enkla förhållanden, brådska och stress.
 • Förmåga att förstå olika kulturer och verksamhetssätt samt att förhandla målmedvetet.
 • Organisationserfarenhet, i synnerhet frivilligverksamhet vid Röda Korset, är en fördel.
 • En fördel är även relevant internationell erfarenhet samt erfarenhet av utbildande och fasilitering.

Information om följande kurs och ansökningsinstruktioner finns på utbildningens webbsida. Läs även ansökningsinstruktionerna noggrant.

Om du vill arbeta i internationella uppdrag och är 18 - 28 år kan du ansöka dig till ungdomsdelegatutbildning.

Patrick Fuller

Vad betyder professionalitet? Bekanta dig med exempel på biståndsarbetarnas uppgifter och dess krav på den här sidan.