Kom med i hiv-arbetet

Beni Köhler
Fotograf: Beni Köhler

Frivilliga hiv-arbetare delar ut information på bland annat festivaler och i skolor. Dessutom kan man som frivillig ställa upp och svara i Röda Korsets hiv-telefonen.

 

1. Svara i hiv-telefonen

Frivilliga svarar i hiv-telefonen och ger råd och stöd åt den som behöver det.

Man kan ringa den hjälpande telefonen bland annat om man misstänker att man blivit smittad eller har andra frågor kring hiv och aids. Telefonlinjen är öppen tisdag och torsdag mellan klockan 17 och 21.

De frivilliga som svarar i telefonen är utbildade för arbetet på Röda Korsets kurser.

Som frivillig kan du också bli en personlig stödperson. En stödperson hjälper den som misstänker sig blivit smittad, redan smittade personer eller familj och vänner till smittade. Du kan få en egen stödperson genom att ringa hiv-telefonen. Stödpersonerna är speciellt utbildade för uppdraget.

2. Frivillig på skol- och festivalbesök

Frivilliga hiv-arbetar delar ut information i skolor och på olika festivaler om bland annat sexualhälsa. Under sommarfestivalerna delar de frivilliga också ut kondomer och diskuterar frågor kring sex med festivaldeltagarna.

3. Frivillig på en Pluspunkt

De frivilliga som arbetar på Röda Korsets Pluspunkter är utbildade för sina uppgifter. Till skillnad från andra hiv-frivilliga krävs att personalen på Pluspunkterna också har utbildning inom hälsovården eftersom de tar blodprover vid behov.Finlands Röda Kors har fyra Pluspunkter som fungerar som stödpunkter för hiv-arbetet. På Pluspunkterna kan man ta ett hiv-test utan tidsbeställning eller diskutera frågor kring skyddat sex eller smittorisker. Den som behöver en personlig stödperson kan få den genom en Pluspunkt.

Hur kan jag delta i det förebyggande hiv-arbetet?

Ifall du är intresserad att delta som frivillig i hiv-arbetet ska du anmäl dig som frivillig eller kontakta Röda Korsets distriktsbyrå. De har mer information om när nästa för dig lämpliga utbildning ordnas.

 

 

 

Kampanjer