Kom med i frivilligarbetet i skärgården

Pirjo Ilkka
Fotograf: Pirjo Ilkka

Den frivilliga besättningen på Finlands Röda Kors servicebåt Caritas hjälper båtfarare och semesterfirare i Åbolands skärgård om somrarna.

För att delta som frivillig på båten krävs endast att du har kunskaper om första hjälpen och att du inte blir sjösjuk alltför lätt.

Servicebåten Caritas hjälper båtfarare, semesterfirare och skärgårdsbor på Skärgårdshavet under sommaren. Dessutom hjälper Caritas personal myndigheter vid akutvård samt spanings- och räddningsuppdrag.

Besättningen på Caritas har kunskaper i första hjälpen och en del av de frivilliga är yrkeskunniga inom hälsovården. Servicebåten är i beredskap 24 timmar om dygnet.

Det behövs alltid mera besättning på Caritas. Om du har utbildning inom första hjälpen och vill utnyttja dina kunskaper genom att delta i Caritas verksamhet ska du kontakta Egentliga Finlands distrikt.

Det är en unik upplevelse att vara med i Caritas verksamhet. Som frivillig får du arbeta i den vackra skärgårdsmiljön. Inkvarteringen sker på båten. Jourtiderna under sommaren är oftast en vecka, med det går också bra att delta kortare perioder.