Kom med i den mångkulturella verksamheten

Ari Räsänen
Fotograf: Ari Räsänen

Röda Korsets mångkulturella verksamhet för samman infödda finländare och invandrare. Som frivilliga kan du arbeta för ökad tolerans och bygga upp ett pluralistiskt samhälle.

 

I Röda Korsets mångkulturella verksamhet ingår bland annat matlagning, språkinlärning och fri samvaro. Dessutom ger vi invandrare och asylsökande råd och stöd i sociala frågor samt ingriper i rådande missförhållanden.

Finn din egen plats som frivillig

Vänverksamhet   Inom vänverksamheten kan du utbilda dig till invandrarvän. Som frivillig vän främjar du invandrarnas integrering samtidigt som du får möjlighet att bekanta dig med olika kulturer.

Språkklubbar   Du kan arbeta som frivillig i Röda Korsets språkklubbar, som är ett flexibelt sätt för invandrare att öva sina kunskaper i vardagsfinska eller -svenska. Språkklubbarna fungerar som tilläggsstöd till de kurser som myndigheterna erbjuder.

Läxklubbar   Som ledare för en läxklubb hjälper du skolbarn med läxläsningen när skoldagen tagit slut. Målet är att förebygga marginalisering och främja motivationen för skolgången.

Internationella klubben   Den internationella klubben är öppen för alla och fungerar som en mötesplats för personer med olika bakgrund. Verksamheten för samman människor över språkgränserna och ger möjlighet till nya upplevelser och inlärning i trevlig miljö.

Lägerverksamheten   På de mångkulturella familjelägren får invandrare uppleva finländsk natur och vara med om skojigt program – samtidigt som språkkunskaperna förbättras.

Boendehjälp   Syftet med boendehjälpen är att stöda integrationen i det första skedet, men verksamheten lämpar sig också för andra som behöver boendehjälp. Som frivillig hjälper du nykomlingen att slå sig ned i sitt nya hem och bekanta sig med servicen och människorna i sin boendemiljö.

Så kommer du med som frivillig i mångkulturverksamheten

Röda Korset erbjuder mångkulturell frivilligverksamhet på flera olika håll i Finland. Ta kontakt med din distriktsbyrå så berättar vi hur du kan hjälpa till.

En av våra viktigaste principer är att alla människor är lika värdefulla - oberoende av vad man tror på, var man är född eller hur man ser ut. Den mångkulturella frivilligverksamheten välkomnar alla som känner att de delar Röda Korsets värderingar!

Anmäl dig som frivillig

Hjälpens historier