19.08.2021

Fem goda nyheter från världen – hjälp ger resultat

Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Tack vare finländarnas stöd kan vi snabbt och effektivt hjälpa människor som behöver hjälp mest. Bekanta dig med arbetets resultat från förra året. 

Under 2020 fortsatte vi arbetet för att bygga upp friskare och tryggare samhällen med hjälp av frivilliga. Finlands Röda Kors genomförde utvecklingssamarbete i 14 länder i Afrika och Asien. Dessutom levererade vi hjälp till områden som drabbats av katastrofer, till exempel för att bekämpa corona i Jemen samt överleva orkaner på Filippinerna och matkris i Swaziland.

Rekordmånga människor behövde humanitär hjälp. Vid sidan av coronapandemin ökade konflikter och naturolyckor som orsakats av klimatförändringen antalet människor som behöver hjälp.

Coronapandemin visade hur Röda Korsets utvecklingssamarbete och humanitära hjälp är länkade till varandra i områden som drabbats av konflikter, katastrofer och långvariga kriser.

Finlands Röda Kors internationella hjälparbete är möjligt tack vare stöd från katastroffondens donatorer, Finlands utrikesministerium, Europeiska Unionen och företag.

1. Vi bekämpade corona med hjälp av 14 miljoner frivilliga

Vi är inte skyddade mot corona förrän alla är skyddade. Röda Korsets rörelse har hjälpt förebygga coronaviruset i nästan alla länder i världen med hjälp av sina anställda och 14 miljoner frivilliga. Över 650 miljoner människor har fått information om corona för att främja sin hälsa.

Förra året stödde vi Röda Korsets arbete för att förebygga viruset genom att stöda myndigheter i Afrika och Asien. Röda Korsets utbildade frivilliga bland annat informerade människor om förebyggande av corona, hjälpte människor som vårdades hemma eller var i karantän och erbjöd psykosocialt stöd.

 • Över 154 000 människor fick coronarelaterad hjälp i Afghanistan. Röda Korset sållade 49 000 människor för corona och styrde 513 människor som blivit smittade till hälsovård. Över 104 000 människor fick information om corona.
 • Vi nådde över 425 000 människor i Niger där Röda Korset delade ut kontant bistånd till 500 familjer och levererade skyddsutrustningar och -tillbehör till 50 skolor: 500 handtvättplatser, 10 000 tvålförpackningar, 500 flaskor handdesinfektionsmedel och 26 500 kirurgiska ansiktsmasker. Sammanlagt 30 000 elever och 1 000 lärare deltog i coronainfotillfällen och informering per radio och television nådde över 390 000 människor.
 • Vi hjälpte över 131 000 människor i Nepal. Arbetet omfattade uppspårning av coronasmittor, informering, främjande av hälsa och hygien samt psykosocialt stöd inom samhällen.
 • I Sierra Leone nådde arbetet för att främja hälsa och hygien över 107 000 människor. Vi utbildade 180 frivilliga som informerade sina samhällen om corona och erbjöd psykosocialt stöd.
 • Vi stödde Röda Korsets coronavårdcentral i konfliktdrabbade Jemen ekonomiskt samt genom att skicka hjälparbetare och materialhjälp.

2. Vi förstärkte kvinnors och flickors rätt till hälsa

Vi förbättrade människors kunskaper om hälsa samt tillgänglighet till primärvård i områden som är svåra att nå. Vi satsade i synnerhet på kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa.

 • I Afghanistan har mor- och farmödrar auktoritet. Vi grundade grupper för mor- och farmödrar i syfte att öka samhällenas kunskaper om kvinnors hälsa. Många mor- och farmödrar deltog i att ändra åsikter hos män i sina familjer så att döttrar och makor kunde söka vård under graviditeten samt gällande frågor kring reproduktiv hälsa. Mor- och farmödrarna uppmuntrade också flickor att bli frivilliga vid Röda halvmånen. Sammanlagt 1 530 kvinnor deltog i utbildningar gällande reproduktiv hälsa.
 • Efter att skolorna stängde sina dörrar till följd av corona delade vi ut 4 850 hygienförpackningar för att främja menstruell hygien i Afghanistan. Vi främjade menstruell hygien även i Nepal och organiserade sammankomster i 27 skolor. Över 5 200 flickor deltog i sammankomsterna. Var och en fick med sig ett paket med tillbehör för menstruell hygien. Skolorna rapporterade att flickorna är borta från skolan till följd av menstruation mera sällan och har mer framgång i skolan.
 • Frivilliga sållade 2 180 barn för undernäring och styrde 60 allvarligt undernärda barn till vård i Afghanistan. I Niger sållades 9 126 barn och 113 allvarligt undernärda barn styrdes till vård.
 • Vi lyckades förhindra 53 barnäktenskap och utbildade frivilliga i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Malawi.

3. Vi erbjöd rent vatten och ordentliga toaletter

Vi förbättrade tillgången till rent vatten och toaletter i sårbara samhällen.

 • Vi erbjöd dricksvatten och toaletter i 13 skolor i Afghanistan i samarbete med landets hälsovårdsministerium. Tillgängliga toaletter, handtvättsplatser och dricksvattensystem underlättade livet för över 18 300 elever och lärare.
 • I Nepal hjälpte vi att bygga två dricksvattensystem tack vare vilka 140 hushåll fick rent vatten. Dessutom drog 430 familjer nytta av förbättringar i vattensystemen.

4. Vi hjälpte människor att anpassa sig till klimatförändringens konsekvenser

Klimatförändringen, den största globala utmaningen under vår tid, frestar på människor särskilt i fattiga länder.

Vi förstärkte människors och samhällens förmåga att identifiera och förebygga risker som klimatförändringen medför samt att förbereda sig för dem. Vi tryggade tillgång till mat och levebröd i synnerhet i södra Afrika, som lider av torrhet.

 • Vi stödde odling av 950 000 trädplantor i Burundi och utdelning av 40 000 fruktträdplantor till familjer. I Niger hjälpte vi att förbättra skörden och 3 200 småbrukare drog nytta av förädlade frön och gödslingsmedel som utdelades till dem. Vi främjade även odling av grönsaker. Familjerna använde ungefär hälften av skörden själv och sålde resten på torget, vilket förbättrade deras uppehälle.
 • Tillsammans med Zimbabwes Röda Kors utdelade vi mat till 15 600 familjer med finansiering från EU under våren och sommaren 2020.
 • Vi levererade stöd till Filippinerna för att människor skulle kunna återhämta sig från skadorna som tyfoner orsakat samt till Centralamerika där orkaner har påverkat livet för över fyra miljoner människor.
 • Vi intensifierade samarbetet med Meteorologiska institutet och planerade projekt med hjälp av vilka samhällen kan kombinera väderinformation till förvarningssystem.
 • Vi utvecklade verksamhetsmodeller på Filippinerna och i Zimbabwe samt en katastroffinansiering som baserar sig på prognosen.
 • Tillsammans med internationella Röda Korset och Röda Korsets klimatcenter stödde och utbildade vi våra anställda i Afrika via nätet gällande klimatförändringens konsekvenser och hur man kan förbereda sig för dem samt gjorde utredningar om klimatförändringens inverkningar på matsäkerhet och hälsa. Vi deltog också i Röda Korsets första världsomfattande virtuella Climate:red-klimatkonferens.

5. Finländarna litar på Röda Korsets hjälparbete

I våras utredde vi attityder mot Röda Korsets internationella hjälparbete. Vi nådde nästan 1 000 finländare via Taloustutkimus. Av de som intervjuades anser 88 % att vårt humanitära hjälparbete och 79 % att vårt utvecklingssamarbete är väldigt eller ganska pålitligt. Finländarna beskrev utvecklingssamarbetet som systematiskt, värdefullt, målinriktat och sakkunnigt.

Hjälparbetet skulle inte vara möjligt utan finländarnas stöd och förtroende. Vi gör vårt bästa varje dag för att vara värda förtroendet och erbjuda stöd till dem som behöver det mest.

De goda nyheterna slutar inte här

Vill du höra flera goda nyheter? Följ Röda Korset på nätet. Där kan du även delta i diskussionen – vi svarar gärna på frågor och berättar mer om vårt hjälparbete.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Videon berättar hur Röda Korset hjälper människor runt om i världen att leva friska och i trygghet samt att förbereda sig inför katastrofer och att överleva dem. Video: Suomen Punainen Risti
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Enheter för katastrofberedskap
Enheter för katastrofberedskap
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands