03.10.2022

De effektivaste sätten att bistå de som lider av krisen i Ukraina

Jenelle från Internationella Röda Korset hjälper att lossa en biståndstransport i Warszawa i Polen.
Fotograf: Anette Selmer-Andresen / IFRC

Det bästa biståndet möter behoven.

1. Ge ett bidrag

Ukraina behöver bistånd ännu länge. Genom bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond hjälper du offren för krig och naturkatastrofer runt om i världen. Med hjälp av fonden kan vi ge det bistånd som just i den stunden mest behövs.

Direkta insamlingar av saker till exempelvis asylmottagningarna är lokala, och våra lokala avdelningar ordna dem efter behov.

Du får information av din egen avdelning om huruvida Röda Korset i nuläget samlar in donerade saker på din ort. Kontaktuppgifter för avdelningarna finns på vår webbplats med kontaktuppgifter. I menyn på webbplatsen, välj först distriktet, sedan kan du se avdelningarna.

2. Anmäl dig som frivillig

Som frivillig för Röda Korset kan du till exempel

Våra asylmottagningar drivs av medarbetare, men hjälpen av Röda Korsets frivilliga behövs ofta i de praktiska arrangemangen när det snabbt anländer en stor mängd människor till mottagningen.

Krisen i Ukraina har väckt viljan att hjälpa hos många, och många nya frivilliga har anmält sig att delta. Vi ordnar utbildning för frivilliga och ger dem möjlighet att hjälpa när nya platser öppnas i olika områden och på olika orter.

Anmäl om ditt intresse för frivilliga uppgifter

3. Möt människan i vardagen

Vänlig mottagning och särskilt hjälpen i början att sköta vardagliga sysslor är viktiga för nykomlingar. Oron för de närstående som stannat i Ukraina eller flyr därifrån är ofta stor, varför den enklaste hjälpen kan vara ett leende eller en hälsning – att en person som anlänt till grannskapet accepteras i gänget. 

Det viktigaste är att lyssna och vara närvarande när man möter någon som flytt undan krisen. Det är viktigt att nykomlingarna även ges rum och tid så att de i lugn och ro kan etablera sig på sin nya bostadsort. Du hjälper bäst genom att fråga om personen behöver hjälp och om vad slags hjälp vore hen till största nytta.

4. Ge korrekt information

Under kriser vill vi snabbt ha information. Störtfloden av nyheter bär också falsk information, till exempel i sociala medier. Kontrollera fakta med pålitliga källor och dela endast information som du vet är pålitlig.

Det finns mer information om medieläskonst på till exempel webbplatsen för Sällskapet för mediefostran.

Ge ett bidrag till katastroffonden
Ge ett bidrag till katastroffonden
Bli frivillig inom flykting- och invandrararbetet
Bli frivillig inom flykting- och invandrararbetet
Så här hjälper du dig själv eller en närstående i en krissituation
Så här hjälper du dig själv eller en närstående i en krissituation