25.04.2022

Röda Korset etablerar mottagningscentraler överallt i Finland

Röda Korsets frivilliga och anställda tar emot personer som flytt undan konflikten i Ukraina, i Västra Hamnen i Helsingfors.
Fotograf: Ville Palonen

Biståndet från de frivilliga är viktigt för att hjälpa folk som flyr från Ukraina.

Röda Korset stödjer Migrationsverket i att bistå flyktingarna från Ukraina att komma igång med en ny vardag. På begäran av Migrationsverket har vi inrättat nya mottagningscentraler och enheter för tillfällig inkvartering på olika håll i Finland. I nuläget inkvarterar vi cirka 3 000 flyktingar på totalt 19 enheter undan konflikten i Ukraina. Enheterna längst i söder finns i Åbo och de längst norr i Rovaniemi och Kemijärvi.

När det gäller att bistå flyktingarna undan konflikten är det viktigaste att först tillgodose deras basbehov och ge dem mat, vatten, varma kläder och tak över huvudet.

Det viktigaste är att först uppfylla flyktingarnas basbehov.

Den viktigaste utrustningen i bostäderna och rummen i det första skedet omfattar till exempel sängar och madrasser, dynor, sängkläder, set och kärl för matlagning, samt nödvändiga möbler. När det snabbt kommer mycket folk kan det vara nödvändigt att även ordna med kortvarig nödinkvartering, och då kan det för ett ögonblick finnas till exempel madrasser i stället för sängar i rummen. I det första skedet finns det ofta även behov av psykiskt stöd.

De som söker asyl eller tillfälligt skydd har rätt till tjänsterna på mottagningcentralerna. En del blir inkvarterade på mottagningscentralerna men den som i Finland söker asyl eller tillfälligt skydd kan även själv ordna sin inkvartering, dvs. övernatta på privat inkvartering eller hos släktingar.

Även då har den som söker skydd rätt till mottagningstjänster, såsom hälsovård och sociala tjänster. Vi erbjuder tjänster ur mottagningsverksamheten åt cirka 5 000 boende på privat inkvartering. Röda Korset varken ordnar privat inkvartering eller styr folk till privat inkvartering.

I den snabba situationen är biståndet från de frivilliga guld värt

I lägen med omfattande immigration är myndigheterna och organisationerna ofta tillfälligt mycket belastade. Antalet flyktingar har varit stort och lokaler för inkvartering har ställvis ordnats under ett snabbt tidsschema. Därför har det uppstått fördröjningar när det gäller att ordna till exempel utrustning och möbler i bostäderna. Fördröjningar är även att vänta när det plötsligt anländer stora mängder immigranter.

Det är ofta ytterst många frivilliga som stödjer Röda Korsets asylverksamhet. Stödet från dem vid ordnande av praktisk hjälp i snabba biståndslägen är mycket värdefullt.

Myndigheterna samt Röda Korsets medarbetare och frivilliga har de senaste veckorna varit mycket sysselsatta, och i många områden har man även utfört utmärkt arbete med andra organisationer, samfund och frivilliga som ger hjälp. Vi är mycket tacksamma för varje biståndsgivare!

Det finns information om möjligheterna att hjälpa i den egna kommunen på Oma Röda Korset.

Vi är mycket tacksamma för varje frivillig.

Vi arbetar intensivt för att säkerställa att de som söker skydd så snabbt som möjligt får grepp om sin vardag i sin nya livsmiljö. Efter en tid erbjuder vi i mån av möjlighet även annan hjälp, såsom vänverksamhet. Vi håller aktivt tät kontakt med personerna som får vårt bistånd och lyssnar på deras respons om biståndet de fått.

Röda Korset verkar som stöd för Migrationsverket

Röda Korset startar, upprätthåller och lägger ner asylförläggningar på olika håll i Finland på uppdrag av Migrationsverket. På asylförläggningarna ordnas bland annat inkvartering för asylsökande samt nödvändiga och akuta social- och hälsovårdstjänster.

Mottagningsverksamheten finansieras av Migrationsverket, som också ansvarar för handläggningen och besluten om asylansökningar samt ansökningar om tillfälligt skydd. Medel som har donerats till Finlands Röda Kors används inte till mottagningsverksamheten.