Storskalig invandring och beredskap

Fotograf: Stefan Bremer

Röda Korset har beredskap för storskalig invandring. 

Finlands Röda Kors har riksomfattande beredskap för att bistå myndigheterna vid storskalig invandring. Beredskapen grundar sig på planering och kompetensen inom beredskapsverksamheten, som Röda Korset upprätthåller på olika håll i Finland.

I april 2018 undertecknade Röda Korset och inrikesministeriet ett samförståndsavtal, där man avtalar om det långvariga beredskapssamarbetet. Om exempelvis en situation likt den hösten 2015 skulle upprepa sig kan Röda Korset på myndighetens begäran snabbt öppna fler mottagningsenheter.

Röda Korsets rätt att hjälpa invandrare
Världsomfattande bistånd till människor som tvingas fly