31.05.2022

Storskalig invandring och beredskap

Flera personer i Röda Korsets kläder registrerar asylsökande som anländer.
Fotograf: Stefan Bremer

Röda Korset har beredskap för storskalig invandring. 

Finlands Röda Kors har riksomfattande beredskap för att bistå myndigheterna vid storskalig invandring. Beredskapen grundar sig på planering och kompetensen inom beredskapsverksamheten, som Röda Korset upprätthåller på olika håll i Finland.

I april 2018 undertecknade Röda Korset och inrikesministeriet ett samförståndsavtal, där man avtalar om det långvariga beredskapssamarbetet. Med hjälp av samförståndsavtalet kan Röda Korset på myndighetens begäran snabbt öppna fler mottagningsenheter om exempelvis en situation likt den hösten 2015 skulle upprepa sig.

Under våren 2022 inledde Röda Korset på begäran av Migrationsverket inrättandet av nya mottagningsenheter på olika håll i Finland för att hjälpa de som flyr från Ukraina. Samtidigt fick vi en myndighetsbegäran om att öka antalet platser på våra mottagningscentraler som redan är verksamma.

Röda Korsets anställda och utbildade frivilliga började i mars 2022 också motta personer som kommer från Ukraina till Finland i Västra Hamnen i Helsingfors och på Helsingfors-Vanda flygplats för att stödja myndigheter.