Lektion 8: På flykt undan kriget

Lektionen syftar till att eleverna förstår hur flykt undan krig påverkar en människas liv.