22.03.2024

Veckan mot rasism i skolorna

Veckan mot rasism ordnas igen den 18–24 mars 2024. Årets tema är att ingripa i rasism. Kampanjen under veckan ger oss mod att identifiera rasism och agera mot den.

Nedan finns tips för hur temaveckan kan uppmärksammas i skolorna. Välkommen med!

Stora ursäkter för de tekniska utmaningarna med antirasismveckans morgonsamling live. 

Morgonsamling för Veckan mot rasism 2024 (med svensk text).

Rasism förekommer i många former i barns liv, både i skolan och utanför den. Rasism yttrar sig inte bara i form av rop och mobbning, utan även mer subtilt som olika attityder, fördomar och utestängande beteende. 

Alla former av rasism påverkar barns och ungdomars uppväxt samt deras möjligheter att utvecklas i livet. Det är viktigt att identifiera rasism i vardagen, att vara medveten om fördomar och att aktivt vidta åtgärder för att eliminera diskriminerande praxis.

Även om vuxna bär ansvaret för att ingripa i rasism, är det viktigt att även barn har medel att identifiera rasism och agera när de stöter på det. I skolvärlden kan diskriminering upplevas vid växelverkan med andra elever, utom synhåll för lärarnas vakande ögon, till exempel på raster. Det är viktigt att barnen kan ingripa i dessa situationer och berätta om dem för en vuxen.

Riksomfattande morgonsamling för skolor den 21 mars kl. 9.15. 

FN-dagen mot rasism ordnas den 21 mars. Då ordnar vi en morgonsamling riktad till skolor via Teams, där vi funderar på bland annat skämt som känns jobbiga, hur man kan komma in i gänget samt hur rasism tar sig uttryck i barns och ungas vardag. Under morgonsamlingen ges även tips för hur man kan ingripa i rasism.

I sändningen deltar bland annat musikern Sara Siipola och basketspelaren Miro Little. Morgonsamlingen riktar sig till låg- och högstadier, och sändningen börjar kl. 9.15 och pågår i cirka 15 minuter.

Om ni kommer sent till morgonsamlingen kan ni titta på den från början genom att klicka på balken nere på skärmen (på samma sätt som i vilken video som helst). 

Morgonsamling för Veckan mot rasism 2024 (med svensk text).

Läromedel för små och stora elever

Är det lätt att komma in i vårt gäng? Hurdant snack känns inte bra? Ingriper vi i rasism? Dessa frågor behandlas i de förnyade läromedlen Tillsammans mot rasism. 

Med hjälp av dramaverkstäderna Osynlig växt samt Sara och Yusuf kan ni fördjupa er i ämnet genom en berättelse. 

Ni kan använda er av läromedlen under veckan mot rasism eller när som helst när det finns behov av att diskutera ämnet i klassen. Alla läromedel som lämpar sig för temaveckan finns här. 

 

Kampanjmaterial kan nu beställas


I Röda Korsets mediabank kan du ladda ner bilder för sociala medier, och i webbutiken kan du gratis beställa affischer, klistermärken och annat material för Veckan mot rasism.

 

 

Undervisningsmaterial om att hjälpa och om olika världsfenomen
Undervisningsmaterial om att hjälpa och om olika världsfenomen
Veckan mot rasism 18.–24.3.2024
Veckan mot rasism 18.–24.3.2024