En teckning av flera ungdomar som är olika till utseende, har olika bakgrunder och pratar tillsammans.

Kompiskunskap som en del av undervisning

Goda kompiskunskaper omfattar till exempel förmåga att uttrycka sig på ett konstruktivt sätt, beakta andra och fasthålla sina egna gränser.

Finlands Röda Kors läromaterial Kompiskunskap med Mumin och program Kompiskunskap förstärker barns och ungas interaktionsförmåga och sociala färdigheter, ökar självkännedom och hjälper att minska ensamhet hos dem.

Med hjälp av uppgifterna och utmaningarna i programmet Kompiskunskap är det lätt för lärare att inkludera träning i dessa kunskaper i undervisningen.

Kompiskunskaper kan tränas

Goda kompisfärdigheter finns inte automatiskt hos oss, utan vi alla behöver träning och uppmuntran åtminstone inom något delområde.

Kompiskunskap med Mumin, som är avsett för småbarnspedagogiken och förskole- och nybörjarundervisningen, samt Kompiskunskap, som är avsett för högstadieelever och äldre, omfattar följande teman:

  • Att bli bekant med en ny människa
  • Självkännedom
  • Självmedkänsla
  • Kompiskunskap
  • Ensamhet
  • Att bemöta motgångar

Utöver text innehåller materialen även videor, övningar och utmaningsuppgifter. Lärare kan använda dem som en helhet eller plocka helheter som lämpar sig för den egna gruppen.

Materialet Kompiskunskap har skapats i samarbete mellan Finlands Röda Kors och MIELI Psykisk hälsa i Finland rf som en del av Röda Korsets projekt, Kompiskunskap för unga, som understöds med Veikkaus intäkter. Materialet Kompiskunskap med Mumin har dessutom möjliggjorts av LokalTapiola och Moomin Characters.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Syftet med programmet Kompiskunskap är att stärka dina färdigheter i växelverkan, hjälpa dig att lära känna dig själv och dina önskningar samt ge mod att träffa nya människor och fördjupa befintliga mänskliga relationer. Video: Suomen Punainen Risti
Undervisningsmaterial om att hjälpa och om olika världsfenomen
Undervisningsmaterial om att hjälpa och om olika världsfenomen