En teckning av flera ungdomar som är olika till utseende, har olika bakgrunder och pratar tillsammans.

Kompiskunskap som en del av undervisning

Goda kompiskunskaper omfattar till exempel förmåga att uttrycka sig på ett konstruktivt sätt, beakta andra och fasthålla sina egna gränser.

Finlands Röda Kors program Kompiskunskap förstärker ungas färdigheter i växelverkan samt deras sociala kunskaper, ökar självkännedom och hjälper med att lindra ensamhet hos dem.

Med hjälp av uppgifterna och utmaningarna i programmet Kompiskunskap är det lätt för lärare att inkludera träning i dessa kunskaper i undervisningen.

Kompiskunskaper kan tränas

Goda kompisfärdigheter finns inte automatiskt hos oss, utan vi alla behöver träning och uppmuntran åtminstone inom något delområde.

Kompiskunskap-materialet är ämnat för högstadieelever och äldre och omfattar sex teman:

  • Att bli bekant med en ny människa
  • Självkännedom
  • Självmedkänsla
  • Kompiskunskap
  • Ensamhet
  • Att bemöta motgångar

Utöver text innehåller Kompiskunskap-materialet även videor, övningar och utmaningsuppgifter. Materialet lämpar sig för studier på egen hand, men som lärare kan du också plocka innehåll ur programmet för att stödja förstärkning av elevernas färdigheter i växelverkan.

Programmets innehåll har genomförts i samarbete mellan Finlands Röda Kors och MIELI Psykisk hälsa i Finland rf som en del av Röda Korsets projekt, Kompiskunskaper för unga, som understöds med Veikkaus intäkter.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Syftet med programmet Kompiskunskap är att stärka dina färdigheter i växelverkan, hjälpa dig att lära känna dig själv och dina önskningar samt ge mod att träffa nya människor och fördjupa befintliga mänskliga relationer. Video: Suomen Punainen Risti
Undervisningsmaterial om att hjälpa och om olika världsfenomen
Till lärare