Ordna ett evenemang eller en temadag

Fotograf: Jenna Lehtonen / Suomen Punainen Risti

Vi är övertygade om att barn och unga vill hjälpa – vare sig det är fråga om första hjälpen, att glädja en äldre person som är ensam eller insamlingar för att hjälpa nödställda.

Våra kampanjer erbjuder möjligheter att göra gott med hjälp av hela klassen. Eleverna ges möjlighet att hjälpa de mest utsatta i Finland och utomlands. Samtidigt kan ni tillsammans fundera över betydelsen av att hjälpa.

Läs om våra kampanjer och få tips för hur du ordnar evenemang!

Vändagen är en av våra viktigaste kampanjer ‒ det är också Röda Korset som introducerat idén om en dag för just vänskap i Finland. Under kampanjtiden vill vi påminna om att alla kan minska på ensamheten genom att uppmärksamma andra med helt vanliga gärningar.

I vår läromedelstjänst hittar du olika undervisningsmaterial om vänskap och kompisfärdigheter. Tillsammans med klassen kan ni även glädja till exempel de äldre på ett serviceboende i närheten!

Kampanjveckan ordnas årligen runt om i Finland kring FN:s dag mot rasism den 21 mars.

Under veckan mot rasism främjar vi jämlikhet och lyfter fram individens ansvar att handla rätt i situationer där det förekommer rasism. Var och en har ansvar för sina attityder och val. Att motarbeta rasism ingår även i Röda Korsets verksamhet året om.

Du hittar kampanjmaterialen för veckan mot rasism och övriga undervisningsmaterial om jämlikhet i vår läromedelstjänst.

Rödakorsveckan ordnas årligen i början av maj för att fira Röda Korsets grundare Henry Dunants födelsedag.

Veckan uppmärksammas överallt i världen, och syftet med den är att påminna om vikten av färdigheter i första hjälpen.

Vi vill även utmana skolelever att prova på att ge första hjälpen och lära sig någonting nytt! Läs mer om våra undervisningsmaterial om första hjälpen.

Under dagsverkesinsamlingen samlar elever genom eget arbete in medel till de Ungas skyddshus eller katastroffonden. De kan arbeta en dag på ett företag eller hjälpa till hemma genom att till exempel städa eller utföra trädgårdsarbete.

Röda Korset tecknar en försäkring för eleverna för insamlingsdagen.

Läs mer om anvisningar och material för Dagsverkesinsamlingen.

Under Hungerdagsinsamlingen är eleverna aktiva hjälpare. Att delta i kampanjen stärker ett aktivt medborgarskap, ger aktivitet i skoldagen och stödjer utvecklingen av social kompetens.

Ni kan starta en nätinsamling, ordna en bössinsamling eller ansluta er till en grupp insamlare som fyller gatorna i Röda Korsets färger. De insamlade medlen går till katastroffonden.

Läs mer och kom med för att hjälpa!

När en katastrof inträffar, kan er skola hjälpa genom att samla in medel till katastroffonden.

  • På nätet: Starta en nätinsamling för skolan och dela insamlingslänken på nätet, i sociala medier och per e-post.
  • Via sms: Skicka meddelandet SPR till numret 16499 (bidrag 15 €).
  • Med MobilePay: Donera valfritt belopp till numret 10900.

Mer information: keraykset@redcross.fi

Behöver du tips för planeringen av lektioner och evenemang?