Lektion 4: Krigets lagar och mänskliga rättigheter

Lektionen syftar till att eleverna får information om skillnaderna och kopplingarna mellan krigets lagar och de mänskliga rättigheterna samt om hur dessa kompletterar varandra.