Lektion 1: Krig och media

Lektionen syftar till att eleverna förstår att nyhetsförmedling om väpnade konflikter utgör en utmaning.