Även krig har regler

Även krig har regler är ett läromaterial som ger information om väpnade konflikter och krigets lagar. Läromaterialet riktar sig främst till högstadier och gymnasier. Materialet är indelat i färdiga helheter för att användas på lektionerna.