15.06.2023

”Jag har bara väntat på följande regnperiod”

Fotograf: Angela Hill / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

Finlands Röda Kors hjälper Östafrika som lider av torka.

– Jag hade förr kameler, får och kor. När torkan började förlorade jag mitt boskap, för att jag inte kunde mata dem längre, berättar somaliska Caasha Nuur Maxeimeel.  

Östafrika har plågats av en aldrig tidigare skådad torka. Flera regnperioder i rad har uteblivit på grund av klimatförändringen, vilket har försvårat matproduktionen: torkan har förstört skördar och dödat boskapsdjur. 

Under de senaste måndarna har man äntligen fått regn i flera områden, vilket har lindrat situationen en aning. Effekterna av den svåra torkan som pågått i cirka två år sträcker sig långt in i framtiden.

I Somalia lider omkring sju miljoner människor av akut osäker livsmedelsförsörjning. Man talar om osäker livsmedelsförsörjning när människor inte har tillgång till mat: det finns för lite mat eller så är den otillgänglig på grund av höga priser eller distributionsproblem.   

– Jag har bara väntat på följande regnperiod. Min dröm är att få tillbaka mitt boskap och börja om mitt liv, säger Caasha.  

Somaliska Röda Halvmånens kliniker erbjuder grundläggande hälsovård och nutritionsstöd

Somaliska Röda Halvmånen upprätthåller både permanenta och mobila hälsokliniker som betjänar samhällen på landsbygden och dem som bor på de allra mest svårtillgängliga områdena.  
 
Klinikerna erbjuder grundläggande hälsovård, vaccineringar samt screening för undernäring och ger nutritionsstöd. Allvarliga undernäringsfall hänvisar personalen till större hälsocentraler och sjukhus.  
 
Halima Mahmoud Abah har kommit till Somaliska Röda Halvmånens klinik med sina fyra barn. Två av hennes söner har feber och Halima är orolig över sin babys och fyraåriga dotter Mardiyes vikt.  
 
Medan nutritionist Hersi Adan Yasin undersöker Mardiye pratar Halima om sina bekymmer. 

Mardiye står rak i ryggen medan nutritionist Hersi mäter henne. Undersökningar visar att Mardiye är på gränsen till undernärd. Fotograf: Angela Hill / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

– På grund av torkan har det inte funnits tillräckligt med vatten för boskap eller odling. Jag är orolig för mina barns hälsa. Om torkan fortsätter kommer djur och även människor att dö, säger Halima. 
 
Även Basra Ahmed Cabdale har kommit till kliniken för att undersöka om hennes ettåriga barn Muhiyadin lider av undernäring. Basra får med sig matvaror från kliniken, såsom gröt och kaloririk nötbaserad Plumpy’Nut-pasta, som används för att behandla undernäring. 
 
På grund av torkan har tillgången på vatten blivit ett problem för Basras familj.  
– Det tar två timmar för mig att gå till närmaste vattenpunkt. Där köar jag länge innan jag får vatten, konstaterar Basra. 

Basra har kommit till Röda Halvmånens klinik med ettåriga Muhiyadin. Fotograf: Angela Hill / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

Före torkan odlade Basra tomater och lökar som hon åt med majs och sorghum tillsammans med sin familj. Basra hade också boskap som gav dem mjölk och kött. Nu efter den långvariga torkan blir det ingen skörd och boskap dör.  
 
Basra har blivit tvungen att sälja en del av boskapen som ännu lever för att få pengar till mat. Detta innebär dock att hon långsamt förlorar sitt levebröd. 
  
– Mina största bekymmer är att förlora mitt boskap och bristen på mat. Jag hoppas att nu när regnen har kommit blir det en bra skörd, så att jag kan förse min familj och mitt boskap med mat, berättar Basra. 

Upprustningen av vattenpunkter sker tillsammans

Somaliska Röda Halvmånen arbetar med samfund för att få de traditionella vattenpunkterna i samhället, berked, att fungera igen.  
 
Berked är djupa vattenreserver omringade av betong, som används i torra områden för att samla vatten under regnperioder. Berked samlar regnvatten och är lättillgänglig för till exempel boskap. Ovanpå berked finns vanligen ett stålgaller, som förhindrar att människor eller djur faller in i den.  
 
Somaliska Röda Halvmånen rustar upp berked genom att lägga till taksystem som både möjliggör uppsamlandet av regnvatten och minskar avdunstningen av vatten. På så sätt kan samhället lagra regnvatten bättre eller alternativt hämta vatten till berked längre ifrån. Taken förbättrar också säkerheten. 

Somaliska Röda Halvmånens frivilliga och anställda rustar tillsammans upp en vattenreserv. Fotograf: Angela Hill / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

Somaliska Röda Halvmånens frivilliga Hodan Ceelaabe Mahmoud deltar i att rusta upp berked. Hon började som frivillig för två år sedan, eftersom hon ville hjälpa sitt samhälle. 
 
– Som frivillig arbetar jag i allmänhet med rent vatten och bättre hygien. Jag åker runt i samhället och informerar människor varför det till exempel är så viktigt att koka vattnet innan man använder det, berättar Hodan.   

Det finns styrka i samhället även mitt i torkan

Under svåra tider förlitar sig samhällets invånare på varandra allt mer. Oseb Yusef Ahmed har både hjälpt andra och fått hjälp själv. Oseb kan inte gå på grund av sin skada. 
 
– Mitt samhälle har hjälpt mig så mycket som det bara har kunnat. Eftersom jag inte kan gå behöver jag all den hjälp jag kan få, säger Oseb. Han uppfostrar sin egen son, men också tre barn som blivit föräldralösa. 

Oseb pratar med en anställd från Somaliska Röda Halvmånen i sitt hem. Fotograf: Angela Hill / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

Oseb har fått kontanthjälp i form av mobilpengar från Somaliska Röda Halvmånen och Europeiska unionen. Det har varit till stor hjälp.

– Även om vi har fått regn är läget fortfarande mycket kritiskt, säger Oseb.  

Ahmed Ali Abdi Farah hör till ledarna inom sitt samhälle. Han är mycket orolig över situationen som många familjer befinner sig i.  

– Familjerna har inte kunnat ta hand om sitt boskap utan vatten. Boskapen har inte längre några lämpliga betesmarker på grund av torkan, påpekar Ahmed. 

Ahmed tackar för Somaliska Röda Halvmånens stöd som hans samhälle har fått. Fotograf: Angela Hill / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

Även i Ahmeds samhälle har man delat ut kontanthjälp åt människor. Med pengarna har de köpt mat, såsom ris, grönsaker och pasta, men också vatten. Med kontanthjälpen har de dessutom skaffat mat åt boskapen. 
 
– Somaliska Röda Halvmånen hjälper verkligen i mitt samhälle. Med kontanthjälp har man räddat människoliv, berättar Ahmed.  

Finlands Röda Kors hjälp i Östafrika

På många områden i Östafrika har man äntligen under de senaste månaderna fått regn, vilket har lindrat livsmedelsförsörjningen en aning. Effekterna av den långvariga torkan kommer dock att kännas av långt in i framtiden. 

Hela Afrikas horns vidsträckta område, dit Sydsudan, Etiopien, Kenya och Somalia hör, har fortfarande stora problem med livsmedelsförsörjningen. Speciellt i Etiopien och Somalia är situationen på sina håll katastrofal. 

Många olika orsaker ligger till grund för hungerkrisen. Konflikter och oroligheter som pågått en längre tid samt klimatförändringen och extrema väderfenomen, såsom torka och å andra sidan översvämningar, har påverkat situationen och försvårat jordbruk och boskapsuppfödning.  

Effekterna av coronapandemin känns fortafarande av och konflikten i Ukraina har accelererat inflationen samt minskat tillgången till livsmedelsimporter, speciellt i Afrikas horn. Konflikten i Sydsudan förvärrar livsmedelsförsörjningen ytterligare, när människor flyr till grannländer.

Effekterna av klimatförändringen syns redan nu och de allra sårbaraste samhällena lider av dem.
Tiina Saarikoski

Finlands Röda Kors har stött Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens vädjan som tillgodoser behoven som hungerkrisen gett upphov till.

Vi har också stött våra partnerorganisationer direkt på området. Vi förverkligar ett långvarigt utvecklingssamarbete med Finlands utrikesministerium och de som har gett bidrag till katastroffonden. 

–  Även om man vant sig vid torka i Östafrika, har situationen varit helt exceptionell jämfört med tidigare perioder av torka. Effekterna kommer att kännas av långt in i framtiden, säger Finlands Röda Kors direktör för den internationella biståndsverksamheten Tiina Saarikoski

Vi har riktat vår hjälp speciellt till Etiopien, Somalia, Kenya och Sydsudan. I Somalia har vi varit med och genomfört utdelningen av kontanter i Somaliland och Puntland, som en del av ett EU-finansierat projekt. Dessutom har vi stött Somaliska Röda Halvmånens mobila och permanenta hälsokliniker och främjat samhällscentrerat hälso- och hygienarbete. 

I Etiopien har vi förbättrat tillgången till vatten och delat ut kontanthjälp tillsammans med Etiopiens Röda Kors. 

I Kenya och Sydsudan har vi till exempel främjat kvinnors och flickors hälsa, rustat upp vattenpunkter samt stött hygienarbete. 

–  Effekterna av klimatförändringen syns redan nu och de allra sårbaraste samhällena lider av dem. Hungerkrisen utgör ett speciellt stort hot mot småbarns utveckling och hälsa, påpekar Saarikoski.  

Ge ett bidrag till katastroffonden
Utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbete
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp