Katastroffonden

< Välj bidragsmål

Genom att ge ett bidrag säkerställer du att de som befinner sig i en särskilt utsatt ställning inte blir lämnade ensam under coronaepidemin i Finland eller ute i världen.

Som givare skyddar du dem som är mest utsatta under coronakrisen.
 
Med din hjälp ger utbildade frivilliga i Finland krisstöd, lindrar ångest som vänner och hjälper med handlandet. Röda Korset volontärer ger anvisningar om hur man kan förhindra spridningen av viruset och hjälper lokala myndigheter att nå dem som behöver hjälp. 
 
Ute i världen hotar coronaviruset dem som är mest utsatta i länder där hälsovården sedan tidigare är pressad. Om vi agerar nu kan vi rädda människoliv. Tack vare våra givare kan lokala volontärer förhindra virusspridning i bl.a. Afrika, Syrien och våra närområden. Tack för att du hjälper!
 

Du kan bidra också:

  • skicka SMS SPR till numret 16499 (15 €).
  • Via MobilePay på numret 10900.

Tack för att du hjälper

 
Ditt stöd är av största vikt. Cirka 90 % av donationerna till katastroffonden kommer från privata givare. Utöver donationer får Finlands Röda Kors stöd för humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete bl.a. av utrikesministeriet och Europeiska kommissionen.

 

Gör en girering

Du kan ge ett bidrag till katastroffonden också via bankgiro OP FI52 5000 0120 4156 73, OKOYFIHH, referensnummer 5186.
 

Vill du bli månadsgivade?

Medel från givarna är livsviktiga för Röda Korsets verksamhet. Röda Korset behöver donationer också under tiden mellan katastrofer, eftersom hjälpförnödenheterna och biståndsarbetarna måste vara redo omedelbart när något händer. Som månadsgivare garanterar du att hjälpen finns att få när den behövs.