Katastroffonden

< Välj bidragsmål
Denis Onyodi

Ditt bidrag möjliggör hjälpen till offer för naturkatastrofer och konflikter. Det betyder mat, rent dricksvatten, medicin och sjukvård. Just nu behövs hjälp t.ex. i Syrien, Yemen, Moçambique och Zimbabwe.

Behovet av hjälp i Moçambique är just nu enormt. Cyklonen Idai har förorsakat den värsta humanitära krisen i Moçambiques närhistoria. Tusentals människor har skadats och hundra tusentals har varit tvungna att lämna sina hem. Med medel ur katastroffonden erbjuder man människor skydd, rent vatten och hälsovård.
 
Antalet hungrande ökar i Zimbabwe katastrofalt eftersom den långvariga torkan har förstört skörden. På många ställen är det redan fråga om ett humanitärt nödläge, som förutspås bli värre. Ditt bidrag innebär snabb mathjälp till människor som har det allra sämst  ställt.
 
I Jemen kämpar människor nära hungersnöd utan nödvändiga basförnödenheter. 
 
Ditt stöd är av största vikt. Cirka 90 % av donationerna till katastroffonden kommer från privata givare. Utöver donationer får Finlands Röda Kors stöd för humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete bl.a. av utrikesministeriet och Europeiska kommissionen.

 

Gör en girering

Du kan ge ett bidrag till katastroffonden också via bankgiro OP FI52 5000 0120 4156 73, OKOYFIHH, referensnummer 5186.
 

Vill du bli månadsgivade?

Medel från givarna är livsviktiga för Röda Korsets verksamhet. Röda Korset behöver donationer också under tiden mellan katastrofer, eftersom hjälpförnödenheterna och biståndsarbetarna måste vara redo omedelbart när något händer. Som månadsgivare garanterar du att hjälpen finns att få när den behövs.