Just nu - senaste uppdateringen 2024-03-07 11:02:24

Röda Korsets arbete i konflikten mellan Gaza och Israel

Just nu - senaste uppdateringen 2024-03-07 11:02:24
Röda Korsets arbete i konflikten mellan Gaza och Israel

Röda Korsets arbete i konflikten mellan Gaza och Israel

I konflikten mellan Gaza och Israel utförs biståndsarbete under ytterst svåra förhållanden. Människorna i Gaza är i stort behov av grundläggande förnödenheter som mat, vatten och mediciner. Röda Korset arbetar oupphörligt för att den humanitära hjälpen ska nå fram säkert och regelbundet. Organisationen påminner alla parter om att följa krigets regler och skydda civila.

Ge ett bidrag till katastroffonden

Samordning av hjälpen till Gaza

(4.3.2024)

Marko Korhonen, chef för den internationella katastrofhjälpen vid Finlands Röda Kors, hälsar från Röda Halvmånens sjukhus i Jordanien, där man också vårdar palestinier som evakuerats från Gaza. Korhonen samordnar Internationella Rödakorsfederationens (IFRC) regionala operation där man hjälper dem som drabbats av konflikten mellan Gaza och Israel.

– Här i Jordanien samordnas IFRC:s regionala operation där man bland annat stärker logistikförbindelserna för biståndsmaterial till Gaza, och förbereder sig på att agera i grannländerna. I Jordanien har man just öppnat en ny biståndsrutt till Gaza här från Jordaniens Röda Halvmånes lager.

Röda Korsets biståndsarbetare Marko Korhonen samordnar hjälpen till Gaza. Fotograf: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liitto

”Situationen är hemsk”

(21.2.2024)

Den palestinska Röda Halvmånen och Internationella Rödakorskommittén är på plats i Gaza. Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationen stöder också biståndsarbetet. Biståndsarbetet omfattar bland annat

  • organisation av flyktingläger
  • uppgifter inom sjuk- och hälsovården
  • materialhjälp.

Alldeles för lite hjälp når Gaza, och sjuk- och hälsovårdssystemet i området har nästan kollapsat.

Biståndsarbetet i konflikten mellan Gaza och Israel är också farligt. Sjutton frivilliga och anställda inom Röda Korset och Röda Halvmånen har omkommit under konflikten. Bland de omkomna finns frivilliga och anställda från både den palestinska Röda Halvmånen och den israeliska organisationen Magen David Adom.

Den internationella humanitära rätten, det vill säga krigets lagar, skyddar civila, personal inom sjuk- och hälsovården samt biståndsarbetare. De är inte inblandade i kriget. Alla stridande parter måste respektera den humanitära rätten.

Röda Korset och Röda Halvmånen ska få komma med livräddande humanitärt bistånd.
Kate Forbes, ordförande för Internationella Rödakorsfederationen

Över två miljoner människor i Gaza behöver hjälp och säkerhet. Note Chittarat, biståndsarbetare vid Internationella Rödakorskommittén, arbetade i området i januari och berättade om förhållandena på det lokala sjukhuset:

– Jag befinner mig på sjukhuset European Gaza i Khan Yunis. Vi har ett team av läkare och sjukskötare som arbetat och bott här med resten av sjukhuspersonalen i några månader. Situationen är hemsk, säger Chittarat.

Note Chittarat, anställd vid Internationella Rödakorskommittén, skickade videomeddelandet från Gaza i slutet av januari 2024. Fotograf: Note Chittarat / Punaisen Ristin kansainvälinen komitea

– Sjukhuset har blivit en plats dit inte bara sjuka och sårade kommer, utan också människor som söker skydd. När man går i sjukhusområdet kunde man tro att man går i ett flyktingläger, mycket nära konfliktområdet. Människorna här söker trygghet, fortsatte Chittarat.

Fler biståndsarbetare till stöd för biståndsoperationen

(30.1.2024)

Våra tre logistiker åker till Egypten för att samordna biståndstransporterna till Gaza.

– Vi åker för att jobba med logistik: mark- och flygtransporter samt lagring som stöd för egyptiska Röda Halvmånen. Vi ger all den kompetens vi har att ge. Vi utbildar i logistikprocesserna och hjälper till att förenhetliga dem, säger Tuomas Laibert, som är en erfaren biståndsarbetare.

Vår logistiker Juha Niininen har också arbetat inom biståndsoperationen.

– Jag har haft bråttom då jag utbildat lagerarbetare för egyptiska Röda Halvmånen till stöd för biståndsoperationen, berättade han i början av januari.

Behovet av hjälp är enormt

(8.1.2024)

Tiina Saarikoski, direktör för Finlands Röda Kors internationella bistånd, berättade för MTV Uutiset att cirka 85 procent av invånarna i Gaza har tvingats lämna sina hem, många redan flera gånger då de sökt en trygg plats. Behovet av hjälp är enormt och antalet biståndslångtradare som kommer in till Gaza är otillräckligt.

Redan före kriget åkte 500 långtradare om dagen till Gaza. Nu har vi fått vara nöjda om 100 långtradare om dagen har åkt till Gaza. Det är alldeles otillräckligt för den här försämrade situationen, säger Saarikoski.

– Humanitära organisationer kan inte lösa den här situationen. Vi kan bara opartiskt hjälpa de människor som behöver hjälp, säger Saarikoski.

– Vi försöker tala för krigets lagar för att undvika attacker mot civila eller civil infrastruktur. Ett sådant tyst påverkansarbete utförs hela tiden.

Behovet av hjälp är enormt

(8.1.2024)

Tiina Saarikoski, direktör för Finlands Röda Kors internationella bistånd, berättade för MTV Uutiset att cirka 85 procent av invånarna i Gaza har tvingats lämna sina hem, många redan flera gånger då de sökt en trygg plats. Behovet av hjälp är enormt och antalet biståndslångtradare som kommer in till Gaza är otillräckligt.

Redan före kriget åkte 500 långtradare om dagen till Gaza. Nu har vi fått vara nöjda om 100 långtradare om dagen har åkt till Gaza. Det är alldeles otillräckligt för den här försämrade situationen, säger Saarikoski.

– Humanitära organisationer kan inte lösa den här situationen. Vi kan bara opartiskt hjälpa de människor som behöver hjälp, säger Saarikoski.

– Vi försöker tala för krigets lagar för att undvika attacker mot civila eller civil infrastruktur. Ett sådant tyst påverkansarbete utförs hela tiden.

Från vårt logistikcenter i Tammerfors skickade vi också bland annat generatorer och en kompaktlastare till Egypten för att stöda vår katastrofberedskapsenhets arbete.

Biståndsmaterialet skickades från Röda Korsets logistikcentral i Kalkku i Tammerfors. Fotograf: Petri Keskinen / Suomen Punainen Risti

Katastrofberedskapsenheten som Finlands Röda Kors leder åker till Egypten för att samordna att nödhjälpen når fram till Gaza

(27.10.2023)

Katastrofberedskapsenheten som Finlands Röda Kors leder åker till Egypten för att samordna att materialhjälpen når fram till Gaza. Dessutom används medel ur katastroffonden för att stödja biståndsarbetet i Israel och Gaza. Invånarna i Gaza befinner sig i en ohållbar situation nu när konflikten mellan Hamas och Israel har blivit värre än på åratal.

Vi skickar en katastrofberedskapsenhet som är specialiserad på logistik till Egypten i samarbete med Röda Korset i andra länder. Enheten på fem personer leds av Finlands Röda Kors och samordnar mottagning, lagring och transport av internationell nödhjälp från Egypten till Gaza.

Internationella Rödakorsfederationens operation stöds dessutom från Beirut av den biståndsarbetare som vi skickat. För Internationella Rödakorskommitténs biståndsarbete i Israel och Gaza ges 200 000 euro ur katastroffonden.

Biståndstransporter har nått fram till Gaza, men inte tillräckligt.
Tiina Saarikoski

Katastrofberedskapsenheten inleder sitt arbete under svåra förhållanden.
Efter att striderna och attackerna blev värre i början av oktober har mer än hälften av Gazas befolkning tvingats lämna sina hem.

Både Israel och Gaza har haft många civila offer. Biståndsarbetare vid palestinska Röda Halvmånen och den israeliska organisationen Magen David Adom har omkommit i sitt arbete.

– Vår katastrofberedskapsenhet åker för att stödja att hjälpen når fram i en mycket svår situation. Biståndstransporter har nått fram till Gaza, men inte tillräckligt. Det är upp till parterna i konflikten att säkerställa att det opartiska humanitära biståndsarbetet är tryggt både för dem som behöver hjälp och för dem som hjälper. Det räcker inte att öppna gränsen tillfälligt, utan den humanitära hjälpen måste kunna föras fram regelbundet. Människorna i Gaza saknar basförnödenheter som sjuk- och hälsovård, mat, vatten och mediciner, säger Tiina Saarikoski, direktör för Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet.

De 200 000 euro som ges ur vår katastroffond används till Internationella Rödakorskommitténs biståndsarbete.

Kommittén har varit verksam i Gaza, Israel och Västbanken sedan 1967. Den arbetar för att hjälpa dem som drabbats av konflikten och för fortlöpande diskussioner med parterna om skyddet av civila och om möjligheten att leverera nödvändig humanitär hjälp till dem som behöver hjälp.

Kommittén stöder palestinska Röda Halvmånen och Israels Magen David Adom, vars frivilliga och anställda hjälper sårade och dem som flytt från sina hem, till exempel genom att ge första hjälpen och transportera skadade till sjukhus. Egyptiska Röda Halvmånen är med och ordnar biståndstransporter över gränsen till Gaza.

Finlands Röda Kors följer noggrant med begäranden av Röda Korsets aktörer som finns på plats och är redo att öka sitt stöd. Vid behov kan fler biståndsarbetare eller materiell hjälp skickas dit.