27.10.2023

En katastrofberedskapsenhet under ledning av Finlands Röda Kors skickas till Egypten för att koordinera leveranser av biståndsmaterial till Gaza

Fotograf: Palestiinan Punainen Puolikuu

En katastrofberedskapsenhet under ledning av Finlands Röda Kors skickas till Egypten för att koordinera leveranser av biståndsmaterial till Gaza. Dessutom finansieras stöd till biståndsarbetet i Israel och Gaza från katastroffonden. För invånarna i Gaza har situationen blivit ohållbar efter att konflikten mellan Hamas och Israel trappats upp och blivit värre än på flera år.

Finlands Röda Kors skickar i samarbete med andra länders rödakorsorganisationer en katastrofberedskapsenhet som är specialiserad på logistik till Egypten. Enheten på fem personer leds av Finlands Röda Kors och kommer att koordinera mottagning, lagring och transport av internationellt biståndsmaterial från Egypten till Gaza.

Dessutom bistår en biståndsarbetare från Finlands Röda Kors Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens operation från Beirut. Katastroffonden bidrar med 200 000 euro till Internationella rödakorskommitténs biståndsarbete i Israel och Gaza.

Katastrofberedskapsenheten inleder sitt arbete under svåra förhållanden

Efter att strider och angrepp mellan Hamas och Israel trappats upp i början av oktober har mer än hälften av invånarna i Gaza tvingats lämna sina hem. Det finns många civila offer i Israel och Gaza. Anställda vid Palestinska Röda Halvmånen och israeliska Magen David Adom har dött i sitt arbete.

– Vår katastrofberedskapsenhet kommer att arbeta med att se till att hjälpen når fram under ytterst svåra förhållanden. Biståndsleveranser har nått fram till Gaza, men inte i tillräcklig utsträckning. Det åligger parterna i konflikten att se till att neutralt humanitärt biståndsarbete är tryggt både för hjälpbehövande och dem som hjälper. Att tillfälligt öppna en gränsövergång räcker inte till, utan humanitära hjälptransporter måste kunna röra sig regelbundet. Människorna i Gaza saknar grundläggande förnödenheter, sådant som hälsovård, mat, vatten och mediciner, säger direktören för Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet Tiina Saarikoski.

Katastroffonden stöder biståndsarbetet

De 200 000 euro som Finlands Röda Kors katastroffond bidrar med till hjälpinsatserna kommer att användas till Internationella rödakorskommitténs biståndsarbete.

Kommittén har verkat i Gaza, Israel och Västbanken sedan år 1967. Kommittén arbetar för att hjälpa konfliktoffer och för kontinuerligt samtal med parterna i konflikten om hur man kan skydda civila och om möjligheten att leverera nödvändigt humanitärt bistånd till behövande.

Kommittén stöder Palestinska Röda Halvmånen och israeliska Magen David Adom, vars frivilliga och anställda hjälper sårade, skadade och personer som har flytt från sina hem bland annat genom att ge första hjälpen och transportera folk till sjukhus. Egyptiska Röda Halvmånen deltar i att arrangera biståndstransporter över gränsen till Gaza.

Finlands Röda Kors följer noga med förfrågningar om hjälp från de aktörer inom rödakorsrörelsen som verkar på ort och ställe och är redo att öka sitt stöd. Vid behov kan flera biståndsarbetare eller materiellt bistånd skickas till området.