Leende nepalesiska barn i skoluniform på väg till skolan.

Ett testamente är gott beslut

Fotograf: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Genom att upprätta ett testamente kan du även efter din bortgång sörja för de människor och frågor som är viktiga för dig. Ett testamente till Finlands Röda Kors möjliggör hjälp till gagn för kommande generationer.

Även en liten del av det som du lämnar kvar kan förändra en annan människas liv.

Beställ Ett gott beslut-testamentsguide
När jag fattade det här beslutet internt blev det en märklig frid över det. Det ger attityd till detta åldrande.
En 69-årig man som upprättat testamente
Ett testamente till Röda Korset möjliggör fortsatt hjälp till förmån för kommande generationer. Fotograf: Saara Mansikkamäki / Suomen Punainen Risti

Kostnadsfri testamentsrådgivning

Om du genom ditt testamente överväger att ge ett bidrag till Finlands Röda Kors kan du även få gratis hjälp med att skriva testamentet. Av oss får du kontaktuppgifter till advokater som hjälper dig utan kostnad.

Kontakta oss när du vill diskutera en testamentsdonation mer i detalj:

Mia Ekström

Sakkunnig i testamentsärenden
tfn 040 562 2472
mia.ekstrom@rodakorset.fi

Beställ en testamentsguide

Mer information

När du funderar på om du ska skriva ett testamente, ta först reda på hur din egendom skulle fördelas utan det. Det är bra att upprätta ett testamente om bestämmelserna i ärvdabalken inte leder till ett slutresultat som stämmer överens med din sista vilja.

Utan testamente fördelas din egendom mellan dina arvingar i arvsordning. Om du inte har någon närmare släkting än kusin överförs din egendom till staten.

Det är vanligtvis inte så svårt att upprätta ett testamente. För att vara giltigt ska det ändå följa de formföreskrifter som lagen kräver. Därför är det bra att ta hjälp av en expert.

Vi rekommenderar gärna advokater som gratis och på ett absolut tillförlitligt sätt hjälper dig skriva ditt testamente.

När du kommer ihåg Finlands Röda Kors i ditt testamente är det viktigt att tydligt ange om stödet är avsett för Röda Korsets katastroffond eller för frivilligverksamheten i Finland.

Det är även möjligt att stödja lokal eller regional verksamhet. Då kan testamentstagaren vara ett valfritt rödakorsdistrikt eller en valfri rödakorslokalavdelning.

Läs artikeln Fem tips för dig som ska upprätta ett testamente!

Två äldre kvinnor sitter bredvid varandra på en parkbänk.
Testamentet kan även riktas till Röda Korsets verksamhet i hemlandet. Med hjälp av bidragsgivarna hjälper vi bland annat ensamma personer. Fotograf: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

 

I regel säljer Röda Korset lösöret via köp- och säljaffärer. Om ett av Röda Korsets Kontti-återvinningsvaruhus finns i närheten säljs lösöret via det.

Fastigheter säljs på den fria marknaden via fastighetsförmedlingsföretag. De mest personliga föremålen, såsom fotografier, erbjuds vanligtvis till de anhöriga. Om de anhöriga inte vill ha bilderna förstör vi dem, så att de inte hamnar i fel händer. Brev förstör vi alltid om det inte finns någon separat anvisning för dem i testamentet.

Det lönar sig att förvara testamentet i original i ett slutet kuvert exempelvis i ett bankfack eller hemma på en plats där man vid behov hittar det. På kuvertet kan du skriva att det innehåller ett testamente och samtidigt ange att kuvertet får öppnas endast i närvaro av två vittnen.

Det lönar sig att berätta för sina närstående om testamentet och dess förvaringsplats. Om du bestämmer dig för att testamentera något till Röda Korset kan du skicka en kopia av ditt testamente till organisationen för kännedom.

Det kan hända att man vill uppdatera sitt testamente om din vilja eller livssituation förändras. När du upprättar ett nytt testamente lönar det sig att förstöra det gamla för att det inte ska uppstå missförstånd.

Om du genom ditt testamente överväger att ge ett bidrag till Finlands Röda Kors kan du även få gratis hjälp med att skriva testamentet. Av oss får du kontaktuppgifter till advokater som hjälper dig utan kostnad.

Kontakta oss när du vill diskutera en testamentsdonation mer i detalj.

Mia Ekström

Sakkunnig i testamentsärenden
tfn 040 562 2472
mia.ekstrom@rodakorset.fi