Leende nepalesiska barn i skoluniform på väg till skolan.

Ett testamente till Röda Korset

Fotograf: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Genom att upprätta ett testamente kan du även efter din bortgång sörja för de människor och frågor som är viktiga för dig. Ett testamente till Finlands Röda Kors möjliggör hjälp till gagn för kommande generationer.

Även en liten del av det som du lämnar kvar kan förändra en annan människas liv.

Beställ en testamentsguide

Det är bra att ta reda på hur din egendom skulle fördelas utan testamente. Om resultatet inte stämmer överens med din vilja är det bra att skriva ett testamente.
Anders Bygglin, Hannes Snellman Attorneys Ltd.

Om du genom ditt testamente överväger att ge ett bidrag till Finlands Röda Kors kan du även få gratis hjälp med att skriva testamentet.

Varför är det bra att skriva ett testamente?

När du funderar på om du ska skriva ett testamente, ta först reda på hur din egendom skulle fördelas utan det. Det är bra att upprätta ett testamente om bestämmelserna i ärvdabalken inte leder till ett slutresultat som stämmer överens med din sista vilja.

Utan testamente fördelas din egendom mellan dina arvingar i arvsordning. Om du inte har någon närmare släkting än kusin överförs din egendom till staten.

Hur upprättar du ett testamente?

Det är vanligtvis inte så svårt att upprätta ett testamente. För att vara giltigt ska det ändå följa de formföreskrifter som lagen kräver. Därför är det bra att ta hjälp av en expert.

Vi rekommenderar gärna advokater som gratis och på ett absolut tillförlitligt sätt hjälper dig skriva ditt testamente.

När du kommer ihåg Finlands Röda Kors i ditt testamente är det viktigt att tydligt ange om stödet är avsett för Röda Korsets katastroffond eller för frivilligverksamheten i Finland.

Det är även möjligt att stödja lokal eller regional verksamhet. Då kan testamentstagaren vara ett valfritt rödakorsdistrikt eller en valfri rödakorslokalavdelning.

Vad händer om jag lämnar fast egendom åt Röda Korset?

I regel säljer Röda Korset lösöret via köp- och säljaffärer. Om ett av Röda Korsets Kontti-återvinningsvaruhus finns i närheten säljs lösöret via det.

Fastigheter säljs på den fria marknaden via fastighetsförmedlingsföretag. De mest personliga föremålen, såsom fotografier, erbjuds vanligtvis till de anhöriga. Om de anhöriga inte vill ha bilderna förstör vi dem, så att de inte hamnar i fel händer. Brev förstör vi alltid om det inte finns någon separat anvisning för dem i testamentet.

Var förvaras testamentet?

Det är bra att förvara testamentet i ett bankfack, gärna i ett slutet kuvert. På kuvertet kan du skriva att det innehåller ett testamente och samtidigt ange att kuvertet får öppnas endast i närvaro av två vittnen.

Det kan vara bra att berätta om testamentet för en pålitlig närstående, så att man förstår att leta efter det i samband med bouppteckningen.

Kostnadsfri testamentsrådgivning

Av oss får du kontaktuppgifter till advokater som hjälper dig utan kostnad. Kontakta oss när du vill diskutera en testamentsdonation mer i detalj:

Sakkunnig inom testamentsfrågor Mia Ekström
tfn 040 562 2472
mia.ekstrom(at)rodakorset.fi

Beställa testamentguide