"Ett stort tack till testamentsgivarna"

Fotograf: Timo Hartikainen / Suomen Punainen Risti

Ensamförsörjaren Marjut Ronkainen från Kuopio fick värdefull hjälp genom en testamentsdonation som Röda Korset fått.

Röda Korsets distrikt i Savolax-Karelen fick för några år sedan en betydande testamentsdonation, som testamentsgivaren ville rikta till mindre bemedlade barnfamiljer i Norra Savolax.

Tack vare donationen har många familjer fått hjälp. En av de som fått hjälp är Marjut Ronkainen och hennes familj i Kuopio.

– Ett stort tack till testamentsgivare som den här. Pengarna som vi fått genom donationen har varit en fin och mycket stor daglig och konkret hjälp till min familj, säger Ronkainen och drar en lättnadens suck.

Ronkainen är ensamstående förälder, vars yngsta barn är 13-åriga Vili Ihalainen. Sjuttonåriga Nella bor hemma och studerar till flygplansmontör vid Savolax yrkesinstitut. Till familjen hör även två 18- och 19-åriga pojkar, som flyttade hemifrån förra hösten.

Vili är ett barn med specialbehov, berättar Ronkainen. När han var sex år insjuknade han i den sällsynta Perthes sjukdom, som är en sjukdom i lårbenet. På grund av sjukdomen blev man tvungen att amputera Vilis högra ben under hans första år i skolan, och han var tvungen att lära sig gå på nytt. Utöver rörelsenedsättningen har Vili även fått diagnosen ADHD.

För att hjälpa Vili stannade Ronkainen först hemma i två år och började efter det arbeta på deltid. Hon är kock till yrket. Hon är dock inte närståendevårdare, eftersom ingen någonsin har berättat för henne att hon kunde ansöka om stöd för närståendevård.

En vän uppmanade att söka hjälp hos Röda Korset

Vili kan inte delta i stora barngrupper, men Kuopio stad har hobbygrupper för barn och unga med specialbehov.

– Förra hösten fick jag via en vän information om Röda Korsets testamentsdonation, och tack vare den fick Vili ett månadskort till bussen, så att han kan ta sig de tio kilometrarna hemifrån till de mindre grupperna i staden samt till rehabiliteringar och psykologen i Kuopio centrum. Jag bad om bidrag för bland annat busskorten, familjens julmat, barnens julklappar och stadiga skor åt Vili.

Ur testamentsdonationen fick även Nella ett månadskort till bussen, så att hon kan ta sig hemifrån till sina studier nära Kuopio flygplats.

De som söker hjälp intervjuas omsorgsfullt

De barnfamiljer som får stöd genom testamentsdonationer till välgörande ändamål hittas i samarbete med församlingen och socialväsendet. Begäran kan komma direkt därifrån, men de som söker hjälp har även själva ringt till Röda Korset, när de har hört att den här möjligheten finns.

När Röda Korset får en begäran om hjälp kontrollerar man först att den sökande uppfyller de kriterier som fastställs i testamentet och övriga ansökningskriterier. Kontaktpersonen för hjälp i hemlandet vid Röda Korsets avdelning i Kuopio har på avdelningens kontor intervjuat alla som ansökt om hjälp hos avdelningen.

– Här bemöter vi människan som människa. Man kan prata uppriktigt, ärligt och öppet. Den här hjälpen gör mig, som många gånger hamnat i kläm då det gäller myndigheter, riktigt varm om hjärtat. För en låginkomsttagare är ett busskort på riktigt en utgift som man måste överväga, säger Ronkainen.

I höst börjar Vili i sjuan. På sätt och vis har testamentsdonationen även hjälpt honom att bli självständig, eftersom han har kunnat och lärt sig att ta bussen på egen hand.

Text: Anja Hiltunen