Ge ett testamentbidrag

Genom att göra upp ett testamente kan du sköta om dina nära människor och saker också efter din bortgång. Röda Korset har hjälpt de mest utsatta redan över 150 år. Ditt testamente till Finlands Röda Kors möjliggör att vårt arbete fortsätter också för kommande generationer. Även en liten del av det som du lämnar kvar kan ändra en annan människas liv.

På den här sidan hittar du information om att göra upp ett testamente och en testamentedonation. Du kan också ladda ner vår omfattande testamenteguide (PDF) eller beställa den per post.

Varför lönar det sig att göra upp ett testamente?

Utan testamente fördelas din egendom mellan dina arvingar enligt arvsordningen. Utan närmare släktingar än kusiner tillfaller din egendom staten. När du funderar på om du borde göra upp ett testamente ska du först ta reda på hur din egendom fördelas utan ett sådant. Det lönar sig att göra upp ett testamente om bestämmelserna i ärvdabalken inte är det du vill.

Hur man gör upp ett testamente?

I allmänhet är det inte speciellt svårt att göra upp ett testamente. Det måste ändå följa lagens krav i fråga om vissa formföreskrifter för att vara giltigt. Därför är det bra att använda sig av experthjälp. Om du skriver in Finlands Röda Kors i ditt testamente kan vi rekommendera advokater som gratis och helt konfidentiellt hjälper dig att göra upp ditt testamente.

Om du skriver ett testamente till förmån för Finlands Röda Kors är det viktigt att ange om testamentet är avsett att stöda katastroffonden eller frivilligverksamhet i Finland. Om du vill att din gåva specifikt stöder verksamhet i en given region anger du önskad lokalavdelning eller distrikt inom Röda Korset som mottagare.

Vad händer, när Röda Korset ärver fast egendom?

Oftast säljs lösöret via affärer som köper och säljer egendom. Om det finns ett av Röda Korsets Kontti-återanvändningsvaruhus i närheten säljs lösöret där. Fastigheterna säljs via fastighetsförmedlingsföretag på den fria marknaden. I allmänhet frågar vi anhöriga om de vill ha fotografier och andra minnesföremål. Om de inte vill ha dem förstör vi dem så att de inte hamnar i fel händer. Brev förstör vi alltid om inget annat specificeras i testamentet.

Var ska man bevara testamentet?

Det lönar sig att bevara testamentet i bankens kassaskåp, helst i ett stängt kuvert. På kuvertet kan man skriva att det innehåller ett testamente och samtidigt förordna att man endast kan öppna kuvertet i närvaro av två vittnen. Det kan vara bra att berätta om testamentet till en pålitlig nära människa så att man vet att söka det vid bouppteckningen.

Ladda ner testamenteguiden

Ladda ner testamenteguiden (PDF) eller beställ den per post.

Kostnadsfri testamenterådgivning

Kontakta oss om du vill diskutera testamentedonation närmare. Vi ger dig också kontaktuppgifter till advokater som hjälper dig utan kostnader.

Ring oss eller skicka epost till Mia Ekström, sakkunnig inom testamenteärenden, tfn 040 562 2472 eller mia.ekstrom@rodakorset.fi.

Kontaktuppgifterna lagras i Finlands Röda Kors bidragsgivarregistret. Läs mer: rodakorset.fi/dataskydd