Insamlingstillstånd

Polisstyrelsens tillstånd POL-2015-8798/30.11.2015. Insamlingstid 1.1.2016-31.12.2020 i hela landet, utom på Åland. För humanitär hjälpverksamhet.

Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR 2019/7863/15.10.2019. För humanitär hjälpverksamhet.
 

Jul i sinnet -insamlingen

Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund rf

Polisstyrelsens tillstånd nr POL-2015-12549/5.2.2016 och POL-2016-12293/7.9.2016 samt POL-2019-25503/11.6.2019. För mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.

Ålands landskapsregering, tillstånd ÅLR 2018/8366/9.10.2018. För mindre bemedlade barnfamiljer i Finland

Insamlingstillstånd på Åland

Sökande
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt

Tillståndsnummer och -datum
ÅLR 2014/9086/3.12.2014.
 
Giltighetstid och -område
Tillståndet gäller för tiden 1.1.2014 - 31.12.2015 – landskapet Åland

Syfte
Till förmån för Finlands Röda Kors verksamhet både utomlands och i hemlandet.

- See more at: https://www.punainenristi.fi/lahjoita/lahjoituspuhelinnumerot-tilinumero...