Insamlingstillstånd

Insamlingstillstånd i Finland

 

Sökande

Suomen Punainen Risti -Finlands Röda Kors
 

Tillståndsnummer och -datum

Polisstyrelsens tillstånd POL-2015-8798 / 30.11.2015. 
 

Giltighetstid

Insamlingstid 1.1.2016 - 31.12.2020 i hela landet, utom på Åland.
 

Syfte

För humanitär hjälpverksamhet.
 

Insamlingstillstånd på Åland

Sökande
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt

Tillståndsnummer och -datum
ÅLR 2018/8366/9.10.2018
 
Giltighetstid och -område
Tillståndet gäller för tiden 1.1.2019 - 31.12.2019 – landskapet Åland

Syfte
För humanitär hjälpverksamhet.

Insamlingssätt
Genom inbetalning till bank- och postgirokonton, insamlingslistor, elektronisk i-Zettle, sparbössor samt telefoninsamling.

Jul i sinnet -insamlingen

Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund rf

Polisstyrelsens tillstånd nr POL-2015-12549/5.2.2016 och POL-2016-12293/7.9.2016 samt POL-2019-25503/11.6.2019. För mindre bemedlade barnfamiljer i Finland

Insamlingstid 5.2.2016-31.12.2020 i hela landet, utom på Åland.

Ålands landskapsregering, tillstånd ÅLR 2018/8366/9.10.2018

Insamlingstillstånd på Åland

Sökande
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt

Tillståndsnummer och -datum
ÅLR 2014/9086/3.12.2014.
 
Giltighetstid och -område
Tillståndet gäller för tiden 1.1.2014 - 31.12.2015 – landskapet Åland

Syfte
Till förmån för Finlands Röda Kors verksamhet både utomlands och i hemlandet.

- See more at: https://www.punainenristi.fi/lahjoita/lahjoituspuhelinnumerot-tilinumero...